Spolupráce

Reklamu chápeme v našem magazínu jinak, než je zvykem. Pro Vaše zviditelnění se snažíme v maximálním objemu zvolit nejpoutavější formu - příběh. Dokážeme vymyslet koncept Vašeho sdělení tak, aby byl zároveň čtivým i reklamním - jde to. Připravíme rozhovor, napíšeme článek, pořídíme k němu fotografie a vytvoříme grafickou podobu reklamy. Máte svoji představu? Ozvěte se nám, určitě najdeme společnou řeč.