Dechberoucí Broumov

16. října 2020 | tipy

Čechy krásné, Čechy mé! Duše má se touhou pne, kde ty naše hory jsou zasnoubené s oblohou? Přidejte k Čechám v textu této známé lidové písně přívlastek východní, a pořád vám bude na rtech zpívat pravda! Quartier představuje nový seriál, tentokrát o ikonických městech východočeského regionu, která nám závidí široko daleko. Zastávka první – dechberoucí Broumov. 

Co se vám vybaví, když se řekne Broumov? Někomu obrázek majestátního kláštera a barokních kostelů, jinému geografická blízkost polského pohraničí, dalšímu prostě a jednoduše portrét starobylého města na Náchodsku, známého (a vlastně svým způsobem neznámého) pro svou tajemnou historii a nádhernou architekturu. Ať patříte mezi tiché obdivovatele nebo zapřisáhlé milovníky přibližně osmitisícového města, přijměte pozvání na krátký výlet do dějin i současnosti této barokní perly.

V OBJETÍ ŘEKY A HOR

Z čistě zeměpisného pohledu definuje Broumov polská řeka Stěnava v objetí Javořích hor v čele s Ruprechtickým Špičákem (nejvyšším bodem české části pohoří) a hřebenem pískovcových Broumovských stěn, co by kamenem dohodil od Adršpachu a Teplic nad Metují. Prvopočátky městského osídlení jsou navždy spojené s řádem benediktýnů, kteří území dnešního Broumovska a sousedního Policka získali darem v roce 1213 od krále Přemysla Otakara I. Založení města jako takového se datuje do roku 1255.

Raný rozvoj města však byl poznamenán mnoha tragickými událostmi – boji o moc nad správou města, četnými povstáními a nakonec požárem v roce 1306. Po něm byl ze zbytků centrálního hradu vybudován kamenný klášter s kostelem sv. Vojtěcha a farním kostelem sv. Petra a Pavla. Zlom v dějinách města nastal v roce 1348, kdy se díky právům od Karla IV. dostalo na roveň královských měst, jako byly Hradec Králové nebo Kladsko. Oproti oběma jmenovaným se však Broumov plnohodnotným královským městem nikdy nestal.

Důležité memento pro město znamenaly husitské války. Začátkem léta vypálili husité klášter, hrad pobořili a o necelý rok později město krátce obléhali – i tyto události vedly k tomu, že Broumov až do konce 20. století vkládal nemalé peníze do neustálého zpevňování městských hradeb.

MĚSTO SOUKENÍKŮ

Dávno tomu, co Broumov proslul svou soukenickou výrobou dalece za svými hranicemi. V 16. století zde toto řemeslo vzkvétalo a broumovští soukeníci patřili mezi špičku i co se týče exportu. Prosperitu vyplývající z této produkce neohrozila ani třicetiletá válka, po jejímž konci s nástupem baroka dosáhla vrcholu pod taktovkou klášterních opatů. Bolestivou ránu soukenické tradici zasadily až Slezské války (neboli Války o rakouské dědictví) v letech 1740 – 1748. Neustálé válečné napětí, kořeněné pruskými vpády, které vedly v roce 1757 až k mohutnému požáru, městu prvenství v textilním průmyslu uzmuly. Broumovští posléze napnuli síly k zemědělství a tkalcovskou tradici udržovalo už jen pár drobných živnostníků.
Prudký rozvoj zažilo město s příchodem industrializace a otevřením železniční trati Broumov – Choceň v roce 1875. Ve městě rostly školy, nemocnice, byl vybudován městský vodovod a kanalizace, ulice rovněž zalil svit veřejného osvětlení.

TEMNÉ VÁLEČNÉ ČASY

Po první světové válce a rozpadu monarchie zažili tehdejší prorakousky a všeněmecky smýšlející představitelé Broumova těžký šok. Vyhlášení československého státu v říjnu 1918 odmítli a prohlásili Broumovsko za součást Německa. Demonstrace neustaly ani po obsazení města českými vojsky a převzetí jeho řízení Prahou. Krátce po Mnichovské dohodě v roce 1938 bylo Broumovsko na čas odloučeno od Čech a v místních závodech zcela podléhajících potřebám nacistického velení pracovali zajatci z mnoha okupovaných národů Evropy. V květnu 1945 pak město osvobodily sovětské tanky.

I po 2. světové válce v Broumově vedla textilní výroba, později soustředěná ve státním podniku Veba. V roce 1960 pak došlo k zrušení broumovského okresu a město se stalo součástí okresu Náchod.

A CO DNES?

Broumov dnes, to jsou především nádherné památky obemknuté magickou přírodou všude kolem. Až se sem vydáte, nesmíte minout klášter z pera barokního architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera, domov vzácné historické knihovny čítající na 17 tisíc svazků, kopie Turínského plátna i vamberských mumií. Celý klášterní areál prošel před pár lety významným oživením a dal vzniknout vzdělávacímu a kulturnímu centru, které se právem stalo oblíbeným místem setkávání místních i turistů. Zaskočte na přednášku, výstavu nebo vynikající kávu – inspirativní kavárna Café Dientzenhofer učaruje vám stejně jako nám. Milou povinností je pak podzimní procházka v přilehlé klášterní zahradě, která před pěti lety rozkvetla novotou a pyšní se neopakovatelnou atmosférou.

A co si ještě nenechat za žádnou cenu ujít? Určitě stavby, jejichž zdi pamatují historii města lépe než všechny kroniky. Přijďte blíž, třeba na vás něco z běhu dějin dýchne… Ať už si vyberete gotické trojlodí Kostela sv. Vojtěcha, Kostel sv. Václava nebo Děkanský kostel sv. Petra a Pavla založený současně s městem, nezalitujete ani na vteřinu. Až se vám bude chtít „ven“, udělejte si nejprve výlet po okolních vesničkách, narazíte na několik barokních kostelů, kterým se souhrnně říká „Broumovská skupina“. Jde o naprostý unikát. Pokud se vám zachce stoupat, popojeďte ještě o kousek dál. Objevíte monumentální Broumovské stěny a jejich Laudonovy valy, které tu zbyly po vojenských zákopech generála Laudona ze sedmileté války s Pruskem. Tato národní přírodní rezervace skýtá nespočet vrcholů, jejichž výhledy berou dech. Vystoupejte na Hvězdu, Supí koš, Korunu nebo Božanovský Špičák, a když budete mít štěstí, spatříte v dáli hřebeny Krkonoš, Orlických a Sovích hor a možná i daleký Kralický Sněžník.

Broumovu jsme v redakci od začátku přisoudili přídomek dechberoucí. Proč? Podle nás totiž jeho kouzlo tkví nejen ve strategické poloze s úchvatnými výhledy, přírodními výjevy, zachovalými historickými monumenty i jedinečným architektonickým rázem. Dechberoucí je i jeho schopnost vstávat z popela – ať už toho reálného zapříčeného dějinnými požáry, tak i toho pomyslného, z něhož povstává Broumov žijící nově vznikajícími komunitními projekty a iniciativami. Ať žije Broumovsko, pulzující region, co vám sebere dech!