Kam se poděli sněhuláci?

20. prosince 2020 | stories

Ladovská zima je fenomén, který nedává Čechům každoročně na podzim spát – už dobře deset let vyhlížíme zimu, která by se blížila idylickým obrázkům inspirovaným dětstvím slavného malíře. Jaké vůbec byly zimy Ladova dětství a jak se od těch dob změnily? „V posledních letech jsou teplejší, asi i ta letošní bude taková. Ale věřím, že té pravé zimy se ještě dočkáme,“ říká v rozhovoru pro Quartier Mgr. Stanislava Kliegrová, Ph.D., vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie královéhradecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

U nás máme zimu zažitou asi nejvíc z obrázků Josefa Lady – nekonečné závěje sněhu, děti stavějící sněhuláky, sáňkující na mezi, bruslící na rybníce. Jaké vlastně byly zimy na přelomu 19. a 20. století?

Ladovské zimy jsou legendární, nebo aspoň v našich představách, které právě z Ladových obrázků vycházejí. Podívejme se ale do naší klimatologické databáze, jak to s nimi bylo doopravdy. Josef Lada se narodil 17. prosince 1887. V tom správném dětském věku, kdy vnímal zimní radovánky, které ho v pozdější tvorbě inspirovaly, tedy mohl být v období 1890–1900. Teplota vzduchu se tehdy měřila na více stanicích, ale pro další srovnání uvedu data z naší nejdéle měřící stanice - z pražského Klementina. Vezmeme-li průměrné teploty vzduchu za celou zimní sezónu, tak z uvažovaných 11 zim se určitě aspoň čtyři dají pokládat za mimořádně příznivé pro udržení sněhu, nejchladnější z nich byla ta na přelomu let 1894 a 1895. I v těch mírnějších zimách ale byly měsíce, které sněhové pokrývce přály.

A jak to s ní bylo? Bylo sněhu dost, aby z něj mohl malý Josef Lada skutečně stavět ty sněhuláky?

Řekla bych, že určitě. Bohužel z té doby máme v databázi v rámci našeho území údaje jen z jediné stanice v Českých Budějovicích. Ty dokládají, že v zimách tohoto období bylo zaznamenáno více než 60 dní se sněhovou pokrývkou, nejvíce během zimních měsíců v letech 1894-1895 a 1900-1901, kdy se sníh udržel až 86 dní. To už je opravdu mimořádné. Navíc v zimě v letech 1894-1895 přesahovala výška sněhové pokrývky ve více než polovině dnů 20 centimetrů. Dá se předpokládat, že v Hrusicích, kde Lada trávil dětství, byly podmínky obdobné.

Vánoce a sníh – to je spojení, které má u nás tradici. Kdy jsme vůbec bílé Vánoce zažili naposledy, tady ve středních a nižších polohách našich krajů?

Pro milovníky sněhových vloček jsou statistiky v tomto ohledu docela smutné. V nížinách Pardubického a Královéhradeckého kraje jsme se přímo na Štědrý den těšili souvislou sněhovou pokrývku naposledy v roce 2010, a to jen několikacentimetrovou. Podíváme-li se hlouběji do minulosti, skutečně bílé Vánoce jsme za posledních 20 let zažili jen třikrát. Rekordně nejvíc sněhu u nás napadlo v roce 2001, kdy jsme 24. prosince v Hradci Králové naměřili přes 20 centimetrů sněhu. Pokud chceme bílé Vánoce, musíme vyrazit do hor, tam to bylo zatím docela jisté. Na naší stanici v Peci pod Sněžkou chyběl na Štědrý den sníh v posledních 20 letech jen dvakrát, a to v letech 2006 a 2015. Oproti tomu ve zmíněný na sníh bohatý rok 2001, tam mohli lidé na svátky zažít až 90 centimetrů.

Mám pocit, že ještě v devadesátých letech ty bílé zimy byly celkem standardem, ale pak se to najednou nějak změnilo…

Lidská paměť je v tomto ohledu značně ošemetná. Pokud měla zima jen pár dní se sněhem, ale zato ho bylo hodně, budeme si ji pamatovat jako bílou? Nebo není důležité, kolik sněhu je, ale aby ležel dlouho? Pokud vezmeme data o množství sněhu, které celkem připadlo na stanicích za celou zimu, vidíme, že se zimy s více a méně sněhem nepravidelně střídají. V osmdesátých letech napadlo hodně sněhu na přelomu let 1986-1987, v devadesátých ho bylo více o zimách 1992-1993 a 1995-1996. Všichni si také pamatujeme zimu 2005-2006, která inspirovala Jarka Nohavicu k napsání trefné písně Ladovská zima. Zatím poslední zimu s výraznou sněhovou pokrývkou i ve středních a nižších polohách jsme zaznamenali v letech 2009-2010. A ještě jedna zajímavost: oficiálně nejvyšší sněhová pokrývka na meteorologické stanici na našem území v celé historii měření byla zaznamenána v poměrně nedávné minulosti - v březnu 2005 na Labské boudě v Krkonoších. Kolegové tam tehdy naměřili celých 345 centimetrů.

Jsme u nás ve střední Evropě v téhle proměně zim osamoceni, nebo se dotýká více zemí a evropských regionů?

Oteplování zaznamenávají prakticky všechny evropské země. V kontinentální střední Evropě je ještě výraznější. Dlouhodobé trendy ve srážkových úhrnech jsou regionálně velmi proměnlivé a většinou statisticky nevýznamné, ale vliv teplejších zim na menší množství sněhu se projevuje opravdu prakticky v celé Evropě. Různé studie se zaměřují na úbytek množství sněhu i rozsahu pevninských ledovců, které nabralo na obrátkách zejména v 21. století.

Souvisí tahle změna s tak často diskutovaným globálním oteplováním, nebo se spíš jen nacházíme v periodě sušších zim, jaké máme zaznamenány i z minulosti?

Určitě nemůžeme v posledních letech svádět menší množství sněhu jen na menší množství srážek. Například poslední zima byla srážkově obvyklá, ale právě kvůli nadprůměrným teplotám jsme v nižších a středních polohách zaznamenali sněhu opravdu pomálu.

Dá se vůbec odhadnout, jestli a případně kdy se k nám bílé zimy vrátí? Případně, jaké budou zimy příštích let?

Podle předpokladů klimatických modelů pro střední Evropu nás čeká další oteplování, tedy i teplejší zimy, v průměru se srovnatelným nebo o něco větším množstvím srážek. V posledních letech jsme svědky rychlejšího a dřívějšího nástupu jarních teplot, to zřejmě bude ještě častější. Sněhu mimo nejvyšší horské polohy tedy spíše ubude a na jaře rychleji roztaje a odteče i z hor. Poslední zima, kterou bychom označili jako tuhou, byla v pražském Klementinu zaznamenána v roce 1962-1963. Velmi studené byly i zimy v 80. letech, konkrétně v letech 1986-1987 a 1984-1985. Naopak v průměru nejteplejší byla pro celé naše území zima 2006-2007, druhá nejteplejší byla ta poslední. Předpokládáme, že se dále budou střídat sušší a vlhčí roky, ale ani obvyklé množství srážek nebude kvůli stoupající průměrné teplotě vzduchu zárukou sněhu všude, kde jsme na něj v minulosti byli zvyklí. Stále však musíme mít na paměti, že klimatické modely tímto způsobem popisují průměrné chování klimatu, a že to jistě nevylučuje možnost výskytu tuhých a na sníh bohatých zim u nás, jen to zřejmě do budoucna nebude tak často. Věřím ale, že té pravé zimy se ještě dočkáme.

Jak se proměna zim dotýká hor?

Klimatu horských oblastí se zaměřením na výskyt sněhové pokrývky a její změnu v posledních desetiletích je věnována celosvětově velká pozornost. Právě proto, že to má přímý praktický dopad na život v těchto oblastech často závislých na zimním turistickém ruchu. Úbytek sněhu byl od začátku 20. století zdokumentován v Alpách, ale i u nás v Krkonoších a Jizerských horách. Výsledky klimatických modelů naznačují, že do konce tohoto století by například v Alpách mohlo zmizet 30–70 % sněhu, děje se to v závislosti na dalším vývoji emisí skleníkových plynů. To všechno hory a lidi v nich ovlivňuje a dále ovlivní a bude vyžadovat značné přizpůsobení a změny v mnoha ohledech.

Sněhová pokrývka navíc přispívá k doplňování podzemních vod. Můžeme jednoduše úbytek sněhu označit za příčinu poklesu zásob podzemních vod?

Přímá souvislost tam je. Pokud máme během zimního období celkově méně srážek a tím i sněhu, voda hned na začátku vegetační sezóny v krajině chybí. Pokud je srážek v zimě obvyklé množství, ale kvůli vyšším teplotám převažuje déšť, voda rychle odtéká již během sezóny a opět chybí postupné doplňování podzemních zdrojů během jarního tání. Přidáte-li vyšší jarní teploty a jejich dřívější nástup, znamená to, co se zásoby vody týče, v obou případech méně příznivou startovní pozici pro vegetační období než po zimě, která by byla bohatá na sníh.

Jak jinak se proměna zim dotýká naší krajiny, přírody, úrody?

Vlivem oteplování, a tím i změnám charakteru zim se zabývaly mnohé studie, které se týkají rostlin i živočichů. Najdete důkazy o dřívějším rašení listů a květu rostlin, a to v řádech dnů oproti situaci v 60. letech. Také byly publikovány informace o vlivu změny klimatu na dřívější hnízdění některých ptáků. Víme i o tom, že určité rostliny a živočichové se vlivem klimatických změn rozšiřují do vyšších zeměpisných šířek, do podhůří a hor. Pokud jde o úrodu, nebezpečím je zejména sucho, pro které vytváří teplá a krátká zima beze sněhu „živnou půdu“, a to hned na začátku vegetačního období.

Tušíme, jaká bude ta letošní zima?

Předpověď na déle než zhruba 10 dní dopředu je zvláště v Evropě stále problematická. Český hydrometeorologický ústav vydává z tohoto důvodu maximálně měsíční výhled. Pravdou ale je, že některá velká meteorologická centra už předpovědi na zimu 2020-2021 zveřejnila, a podle většiny z nich čeká střední Evropu spíš mírná a teplá zima s obvyklým množstvím srážek. Kvůli teplotám opět půjde spíš o déšť než sněžení. Neznamená to však, že nemůže mít kratší studená období, která však nejsou modely na tak vzdálené časové období schopné v detailu určit.

Na závěr osobní otázka – co se vám vybaví, když se řekne tradiční česká zima?

Vyrůstala jsem v 70. a 80. letech v Pardubicích, takže jsem zvyklá spíš na zimy „na blátě“, i když vzpomínky na zimní radovánky ve městě také mám. Určitě si jako spousta tehdejších školáků vzpomínám na výjimečný Silvestr roku 1978, kdy během pár hodin dramaticky klesla teplota o téměř 30 stupňů a třeskutý mráz na několik následujících týdnů celou republiku zcela ochromil. Nám, tehdy školou povinným, přinesl uhelné prázdniny, které trvaly do konce ledna. Dále si vzpomínám na zimu 2009-2010, která byla i v Pardubicích na sníh bohatá. Mám ji spojenou s neustálým vyhazováním sněhu kolem domu, odhrabováním auta a parkovacího místa.