Život silným tahem

11. dubna 2021 | stories

Ten příběh není vlastně příliš odlišný od jiných, které žili lidé na přelomu 19. a 20. století v Čechách i jinde. Začal se v neúplné vesnické rodině, vedl převážně přes neúspěchy i nepochopení a skončil v mladém věku. Život Bohumila Kubišty, přezdívaného „otec moderního českého malířství“, byl však mnohem barvitější, přestože se naneštěstí nezačal ani neskončil šťastně. Je dodnes silným svědectvím o vůli, síle ducha i obyčejných věcech lidství, které provázejí prosté lidi, ale i takové velikány, jakým bezesporu východočeský rodák Kubišta byl.

Bohumil Kubišta se narodil 21. srpna 1884 ve Vlčkovicích u Hradce Králové. Jeho matkou byla Marie Kubištová, dcera zdejšího statkáře Václava Kubišty, otec byl uveden jako neznámý. Traduje se, že jím byl německý příslušník královéhradecké vojenské posádky. Kubištova cesta ke vzdělání nebyla zrovna snadná – ostatně jako nic v jeho životě. Už na hradecké reálce v něm profesoři poznali nesporný výtvarný talent a přesvědčili nepříliš majetnou rodinu, aby mladého Bohumila nechala studovat na gymnáziu. Odtud už cesta vedla na pražskou Uměleckoprůmyslovou školu, kterou však po sporech s pedagogy Kubišta opustil a zamířil na Akademii výtvarných umění, kde se však opakoval v podstatě stejný scénář. Na vině byla Kubištova tvrdohlavost – svůj selský původ nezapřel. Odmítal přehlížet chyby profesorů, netajil se svými názory, nebál se otevřených konfliktů. Svá umělecká studia tak vlastně nikdy nedokončil. Z Akademie výtvarných umění si však odnesl známost se svými generačními a uměleckými souputníky Emilem Fillou, Václavem Špálou a dalšími, s nimiž později z okouzlení pražskou výstavu obrazů Edvarda Muncha založil modernistickou skupinu Osma.

KUBISTA

V říjnu roku 1905 však Kubišta nastupuje jednoroční vojenskou službu u přístavního dělostřelectva na hlavní námořní základně Rakousko-Uherska v chorvatské pevnosti Pula na jihu Istrijského poloostrova. Po vojně odjíždí do Itálie, je unesen krásami Toskánska i děl jeho starých malířských mistrů. V letech 1907-8 se účastní obou výstav Osmy a od postimpresionismu se ve svých dílech posouvá k expresionismu. Protože Praha si s mladými a neklidnými tvůrci příliš nerozumí, odjíždí Kubišta v roce 1909 do Paříže, která je v té době tepajícím srdcem rozkvětu nových uměleckých směrů. Pomáhá tu organizovat první výstavu Nezávislých a seznamuje se s díly Georgese Braqua a Pabla Picassa, která ohlašují nástup kubismu. Kubišta začíná pod jejich vlivem ještě v Paříži tvořit a domů nadšeně píše: „Nesmíme se zajímat jen o barvu, nýbrž sledovat vše dál.“ Jeho analytická mysl počítá, plánuje, důsledně o všem uvažuje. Slovní hříčkou „kubista Kubišta“ se tehdy v Paříži baví Guillaume Apollinaire i Pablo Picasso. Druhý jmenovaný se ale na Kubištu hněvá, že jej svou prací kopíruje. Pro Kubištu je ale setkání s kubismem jednou, nikoliv jedinou z uměleckých cest, které v životě protne. Zcela bez peněz se vrací do Prahy, maluje kubistické obrazy a seznamuje se s Janem Zrzavým. Ten jej přivede do umělecké skupiny Sursum ovlivněné silně okultismem, což Kubištu zaujme a sám se začne zabývat i spiritismem a parapsychologií.

FILLA? KUBIŠTA!

Pouhých pět let v rozmezí roků 1908 a 1913 stačí Kubištovi k tomu, aby se zapsal do dějin výtvarného umění výrazněji, než by jiní dokázali za celý život. Svéráz každým coulem, pevný charakter, trochu podivín, muž stálých názorů – tím vším Kubišta byl a samozřejmě, že i tím vším iritoval řadu svých současníků a malířských konkurentů. Často je připomínán jeho komplikovaný vztah s Emilem Fillou, s nímž se Kubišta v historii výtvarného umění přetahuje o pozici české kubistické jedničky a který prokazatelně svůj význam opakovaně zveličoval na úkor Kubišty. Když je Filla redaktorem Volných směrů, neotiskne v nich žádný Kubištův text. K Fillovi ostatně přilne ještě před rokem 1908 řada Kubištových přátel, naopak Kubištu obklopují mladí umělci, kteří v jeho díle vidí cestu. Jsou to právě Kubištovi expřátelé, kteří ještě za Kubištova života adorují Fillu jako průkopníka českého kubismu, a jsou to právě Kubištovi noví přátelé, kteří se po jeho smrti zaslouží o docenění jeho díla. Vždyť prvním českým kubistickým výtvarným dílem je po právu Kubištův obraz Vlastní podobizna z roku 1910, který vznikl v Paříži. Emil Filla do Paříže odjíždí teprve po návratu nadšeného Kubišty, svého tehdejšího spolubydlícího. A navštěvuje tam galerie, které mu Kubišta doporučí.

AFÉRA CURIE

Kubištovi docházejí peníze, jeho obrazy nikdo nekupuje, vyčerpány jsou i fondy strýce Oldřicha. Malíř se proto v roce 1913 rozhoduje nastoupit do armády, aby si zajistil živobytí. Strýce i ostatní své věřitele ujistí, že jim všechno splatí. Vrací se do dobře známé Puly, kde se stává důstojníkem dělostřelectva. Postupně dosahuje hodnosti setníka a velí baterii Punto Christo. Svůj nejodvážnější kousek si na konto připíše 20. prosince 1914, kdy si všimne nezvykle se pohybujících bójek. Na nic nečeká a dá povel k palbě. Nemýlí se – ke dnu jde francouzská válečná ponorka Curie, které se podařilo proniknout do přístavu. Za svůj čin je vyznamenán vysokým Leopoldovým řádem, doma si však od pražské bohémy vyslouží pohrdání za „likvidaci francouzské kultury“, dokonce je vyloučen i ze spolku Mánes.

S TASENOU ŠAVLÍ

Vznik republiky Kubišta oslavuje 28. října 1918 v Praze, která se však už za necelý měsíc, 27. listopadu, má stát smutným místem, kde se jeho osud naplní. Silného muže a velkého umělce na vrcholu sil si vzala za jednu ze svých obětí španělská chřipka. „Památného 28. října 1918 byl viděn v čele jednoho z oněch spontánních průvodů, které procházely ulicemi Prahy, důstojník ozdobený pentlemi, s tasenou šavlí, na níž se vítězně třepetala československá vlajka. Ten důstojník měl za několik dní narukovat na Slovensko jako komandant pancéřového vlaku. Ale rozstonal se chřipkou a zemřel v pražské vojenské nemocnici v listopadovém dni. Stár 34 let. Byl to malíř Bohumil Kubišta, jehož památka byla v roce 1919 uctěna posmrtnou výstavou a několika články jeho přátel.“ Tolik dobová vzpomínka z týdeníku Pestrý týden. Aby byl obraz zmařeného Kubištova života úplný, dodejme ještě, že z války se vracel se slušnými úsporami a nadějí v lásku se Zdeňkou Janderovou, s níž do té doby přísný, až asketický malíř plánoval společný život.

KLIMT, SCHIELE, KUBIŠTA

Bohumil Kubišta je pohřben na kuklenském hřbitově v Hradci Králové, jen kousek od rodných Vlčkovic. Na jeho náhrobku, který vznikl v dílně sochaře Františka Bílka, se dodnes vyjímá nápis: „Obsáhnouti život silným tahem.“ A skutečně – tah, který svým životem Bohumil Kubišta nakreslil, nebyl dlouhý, ale o to silněji se vyjímá mezi jinými. Je smutnou shodou okolností, že ve stejném roce, kdy v Praze Kubišta umírá na španělskou chřipku, si ve Vídni stejná choroba vyžádala životy Gustava Klimta a Egona Schieleho. V případě Kubištovy smrti se objevily i spekulace o odvetě francouzských tajných služeb za potopenou ponorku, ale nikdy nebyly potvrzeny. „Těžko si lze představit tragičtější osud,“ napsal ve vzpomínkách Kubištův obdivovatel, malíř Jan Zrzavý. Když chtěl promluvit na přítelově pohřbu, samým dojetím nemohl řeč dokončit. A tak Kubištovi složil alespoň hold posmrtnou výstavou jeho děl v roce 1920. Teprve ta odstartovala zájem o dílo rodáka z Vlčkovic, Kubišta fascinoval mladou generaci, která ve stejném roce zakládá umělecký spolek Devětsil a vyslovuje se proti Fillovi a jeho ortodoxnímu kubismu. Naopak Kubištovo pojetí kubismu jako cesty k futurismu a dalším směrům oceňuje. Pravé docenění díla a významu Bohumila Kubišty však přichází až v posledních letech. Jeho obrazy jsou jedněmi z tradičních rekordmanů, pokud jde o dosažené ceny v dražbách, a Kubištovo jméno je vyslovováno s úctou vtělenou do přízviska „otec moderního českého malířství“.