Rebel v cylindru

13. dubna 2021 | stories

Jako malý kluk spadl doma ze žebříku a od té doby koktal. Vypořádal se s tím tak, že začal hrát amatérské divadlo. Pak vystudoval filozofii a získal z ní doktorát. Od mlada nosil frak a cylindr, čímž štval mnohé Čechy, kteří v jeho oděvu viděli c. k. manýry. Napsal obsáhlý spis o turistice, ale sám velmi dlouho nikam pěšky nechodil. Ačkoliv v mnoha ohledech pevně vězel ještě v Rakousko-Uhersku, stal se v nové republice prvním ceremoniářem prezidenta T. G. Masaryka, který se ho ovšem zbavil, jakmile mohl. Autor slavného Společenského katechismu Jiří Stanislav Guth-Jarkovský zdaleka nebyl tak nudný pán, jak by leckdo možná čekal od autora pravidel společenského chování. Narodil se právě před 160 lety u nás ve východních Čechách.

Vezměme to popořádku. Jméno Guth-Jarkovský je dodnes symbolem etikety – když ho vyslovíte, člověk se podvědomě narovná a nenápadně zkontroluje, zda jeho zevnějšek nevykazuje viditelné nedostatky. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský přišel na svět 24. ledna 1861 v Heřmanově Městci jako Jiří Karel Guth, jméno si až v roce 1919 úředně změnil. Narodil se jako šesté dítě do rodiny Karla Gutha, revidenta v kanceláři knížete Ferdinanda Kinského, jemuž tehdy Heřmanův Městec náležel. Později se rodina přestěhovala do Kostelce nad Orlicí, kde Jiří vychodil obecnou školu, gymnaziální studia si pak odbyl v Rychnově nad Kněžnou. Jako malý spadl doma ze žebříku a od toho dne koktal. Asi i proto byl spíš tichým introvertem, který však se svým handicapem odmala bojoval po svém: nejdřív účinkováním v amatérském divadle a později usilovným cvičením, díky kterému se vady ve svých 40 letech zbavil. Kdo by čekal, že se do té doby snažil na sebe spíš neupozorňovat, pletl by se – za svých univerzitních studií nosil zásadně frak a cylindr, což mu vyneslo pohoršení v očích české společnosti, která v tomto oděvu viděla tradiční háv habsburské monarchie.

OKOUZLEN NOBLESOU

Jiří S. Guth-Jarkovský na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě studoval matematiku, fyziku a také filozofii, z níž zde v roce 1882 získal doktorát – šlo o první doktorát udělený na české části tehdejší česko-německé školy. Brzy po studiích získal místo vychovatele synů Viléma knížete ze Schaumburg-Lippe. Nejdříve s knížecí rodinou žil na jejích panstvích v Náchodě a Ratibořicích, ale především společně procestovali Evropu, Afriku, Asii a Severní Ameriku. Své zážitky z cest vtělil do celé řady cestopisů. Léta strávená s rodinou Schaumburg-Lippe pro něj znamenala především okouzlení světem šlechtické společnosti, jejíž vybrané chování a etiketu si přirozeně při své inteligenci brzy osvojil. Když po čtyřech letech ze služeb rodiny odešel, byl postupně gymnaziálním profesorem na různých, převážně pražských školách, včetně tehdy prvního středoevropského dívčího gymnázia Minerva.

PŘÍTEL COUBERTIN

Protože byl Guth-Jarkovský i přes svůj vnitřní konzervatismus příznivcem nového a moderního, stal se i profesorem tělesné výchovy, která byla tehdy na školách novinkou. Aby rakouské ministerstvo vyučování podpořilo zájem mezi učiteli o tento nový předmět, vypsalo za tímto účelem o prázdninách 1892 stipendijní cestu do Paříže. To si tehdejší jedenatřicátník nenechal ujít a šlo o rozhodnutí vskutku osudové – ve francouzské metropoli jej dostal na starost baron Pierre de Coubertin, propagátor olympijské myšlenky a zakladatel novodobých olympijských her. Oba se spřátelili, a když v roce 1894 Coubertin založil Mezinárodní olympijský výbor, stal se jeho členem i jeho český přítel. Ten ostatně roku 1900 stanul v čele Českého, později Československého olympijského výboru a vedl ho plných 30 let. Nejen propagace olympijských idejí pojila Gutha-Jarkovského se sportem – ačkoliv sám aktivním sportovcem nikdy nebyl, stal se vedle olympijského hnutí i klíčovou osobností Klubu českých turistů a zasloužil se obrovskou měrou o popularizaci pěší turistiky, mimo jiné napsal obsáhlou knihu Turistika. Jeho současníci neopomínají ve svých vzpomínkách na velkého propagátora pěších výletů poznamenávat, že původně velkým turistou nebyl a třeba okolí Prahy mu prý bylo zcela neznámé.

JAK CHYTIT HEJLA

S literaturou byl vždy v těsném spojení - kromě psaní zmíněných cestopisných deníků mimo jiné překládal Mayovy, Balzacovy či Zolovy romány a sám byl členem spisovatelské skupiny Máj, psal poezii i prózu. Ještě před první světovou válkou se však do historie literatury zapsal definitivně svými knihami o vybraném chování – Společenský katechismus, Společenský kalendář, Kapitoly skoro naléhavé, Obchodník gentleman nebo Pravidla slušnosti pro mládež se hned po válce staly vodítkem pro nově se rodící republikánskou společnost. Ačkoliv jazyk, v němž jsou Jarkovského spisy vyvedeny, je dnes již značně archaický, na hlavních zásadách ohleduplnosti a slušnosti nezastaralo nic a i dnešní moderní etiketa z nich vychází. Svět sám se ostatně od té doby v mnoha ohledech příliš nezměnil. „Ach, ty bicyklistky! Nedovedou mne rozehřát pro krásu a ušlechtilost. Nejedna z těch dívek, valnou většinou přestárlých, ba starých – to zvláště pozoruji, že se tohoto sportu nechytá tvor žádný takový, jakému v mládeneckém žargonu říkáme hezká holka, a připadá mi, že tyto široké kalhoty a odhalované punčochy jsou posledním útočištěm a pokusem chytit na to nějakého hejla.“

TŘI ROKY NA HRADĚ

V polovině března roku 1919 přišlo do domácnosti Gutha-Jarkovského, tehdy už známého svým značným přehledem o společenském chování, psaní z Pražského hradu: „Podepsaná kancelář klade si za čest sděliti, že z rozhodnutí pana presidenta republiky byl jste oficiálně pověřen vypracováním návrhu ceremonielu, a za tím účelem prosí, abyste si sjednal potřebné informace.“ Polichocený adresát se záhy stal odborovým radou v prezidentské kanceláři, a byl tak historicky prvním ceremoniářem prezidenta Masaryka. Vypracoval mimo jiné přesný audienční řád a zavedl úřadování na zámku v Lánech. Ačkoliv byl mistrem etikety, nebyl však Guth-Jarkovský zvyklý nechávat si svůj názor jen pro sebe a přivírat oči nad tím, s čím nesouhlasil. Traduje se například, že měl problém s příliš exkluzivním postavením prezidentovy dcery Alice, která se účastnila diplomatických audiencí a rozhodovala, s kým se prezident setká. Na druhou stranu personál Masarykovy kanceláře prý Gutha-Jarkovského pokládal tak trochu za suchara a nikdy jeho autoritu nepřijal. Ať to bylo jakkoliv, ani sám prezident k němu vlastně za celé tři roky nenašel cestu, a rozhodl se svého ceremoniáře v roce 1922 z Hradu vyprovodit.

„NECHCI TO LÍČITI“

Ten si o tom zapsal: „Nechci krok za krokem líčiti, co se všecko stalo v mém úřadě, stačí dosavadní pro jeho charakteristiku. Čím dál tím více jsem viděl, že jsem spíše jen pořadatelem slavností a veřejného vystupování prezidentova, později dokonce i pořadatelem společenských událostí slečny Alice a i pana Jana, nežli ceremoniářem.“ Ani odchod z Pražského hradu však neznamenal úplné zpřetrhání vazeb s prezidentskou kanceláří, pro kterou zpracoval stanovy Řádu Bílého lva, jenž sám jako nejvyšší státní vyznamenání vymyslel. Dalších několik let Řád a jeho agendu jako sekretář vedl, ale v roce 1925 musel „na vlastní žádost“ odejít do penze. Uchýlil se na odpočinek do Náchoda, kde postupně dokončil své rozsáhlé paměti. Šorš, jak mu říkala rodina, zemřel 8. ledna 1943 a je pohřben v Praze. Jeho žena Anna, kterou něžně oslovoval Trajda, byla tou dobou už 15 let nebožkou. Měli spolu jediného syna Gastona, zvaného Gága.