Devadesátiny „Wintonova dítěte“ pod Bílou věží

11. října 2017

Koncem června jste v Hradci Králové mohli potkat známé tváře, bratry Jana a Ivana Krausovi spolu s herečkami Ivanou Chýlkovou a Naďou Munzarovou. Důvodem však nebyla žádná kulturní událost, nýbrž narozeninová oslava, a to velmi výjimečná. Své 90. narozeniny se v Hradci Králové totiž rozhodla oslavit paní Hana Kleinerová – jedno z tzv. „Wintonových dětí“.

Devadesátiny „Wintonova dítěte“ pod Bílou věží

Tato vitální dáma je jedním z 669 židovských dětí, které byly zachráněny před hrůzami holocaustu díky vlakům, jež pro ně vypravil Nicolas Winton. Děti takto dojely z okupovaného Československa do Anglie, kde přečkaly druhou světovou válku v britských rodinách. Spolu s Hanou Kleinerovou tehdy z Hradce Králové odcestovala ještě její sestra a tehdy velmi malý bratr. Žel rodiče těchto dětí byli pro svůj židovský původ během války zavražděni a žádné z nich se do Hradce Králové ani Československa už nevrátilo.

Paní Kleinerová je hrdou rodačkou z Hradce Králové, který však po letech poprvé navštívila teprve před několika lety, a to díky svému manželu Cedricovi. Vedle dalších přátel se zde mimo jiné seznámili s Centrem Sion, které příběh Hany Kleinerové zprostředkovalo mnoha Hradečákům. V loňském roce pak město vyhovělo žádosti ředitele Sionu Denise Doksanského o přejmenování ulice, v níž sídlí jedna ze školních budov ZŠ Sion J. A. Komenského na „Kleinerových“ na památku jak tzv. Wintonových dětí a zvláště jejich rodičů, kteří měli odvahu je poslat do neznáma, tak i všech přeživších a obětí holocaustu z Hradce Králové. V České republice se tak stalo vůbec poprvé.

Sir Nicholas George Winton

(1909 - 2015) byl britský makléř a humanitární pracovník, který v roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí z okupovaného území Československa před transportem do koncentračních táborů tím, že jim zajistil odjezd vlakem do Spojeného království. Sám Winton o svém hrdinském činu nikdy nemluvil, jeho manželka vše zjistila náhodou až koncem osmdesátých let. Teprve následně se Nicholas Winton stal celosvětově známým a oceňovaným.

K sedmdesátému výročí vypravení tzv. Wintonových vlaků byl vypraven zvláštní vlak, putující do Anglie stejnou cestou jako v roce 1939. Této cesty se účastnilo i mnoho jejích pamětníků a také těch, kteří jejich vzpomínky zaznamenávali. Jedním z nich byl moderátor Jan Kraus, pro něhož to rozhodně nebyla obyčejná práce, ale cesta ke kořenům. Během cesty mimo jiné natočil rozhovor s Hanou Kleinerovou, s níž se zde setkal poprvé, aniž by měl tušení o objevu, který jej čeká. Po několika letech totiž jeho bratr, univerzitní profesor z Michigenu vypátral, že Krausovic rodina je spřízněna s jistou rodinou Kleinerových z Hradce Králové a podle všeho se zdá, že jedna z dcer této rodiny je stále naživu v Anglii, kam se dostala coby Wintonovo dítě. Zdálo se, že by mohlo jít právě o paní Hanu, s níž před lety Jan Kraus točil a po té co ji oslovil, se ukázalo, že je to skutečně tak. Od té doby Krausovi nevynechají jedinou příležitost, aby se s nově nalezenou příbuznou setkali, mimo jiné i v Hradci Králové při loňském odhalení názvu ulice Kleinerových nebo při letošní narozeninové oslavě, kam se sjížděli doslova z celého světa.

Onen památný rozhovor z doby, kdy Jan Kraus ani Hana Kleinerová netušili, jak blízcí si vlastně jsou, byl také velmi zvláštním bodem oslavy. Ta byla okrášlena ještě jednou výjimečnou návštěvou, neboť oslavit devadesátiny paní Kleinerové do Hradce Králové přijel i syn Sira Nicholase Wintona, tedy Nick Winton. Z Anglie spolu s manželkou přicestoval na motocyklu a po oslavě si užili atmosféru divadelního festivalu.

V Hradci Králové tak proběhla velmi neobyčejná oslava, nejen vzhledem k věku a osobnosti paní Hany Kleinerové nebo k jedinečným a známým hostům, ale především díky hlubokému příběhu, který se celou oslavou nesl. Nejen příběhu o smutných chvílích našich dějin v podobě holocaustu, odvaze rodičů, díky níž zachránili své děti, ale také vítězství života, naději a v neposlední řadě znovunalezení blízkých, které zlo na dlouho odloučilo.