Arrows: Regionální partner pražské kvality a zkušenosti

16. března 2018

Dohnal, Pertot, Slanina, HSL legal a Legalcom. Tři advokátní kanceláře z Hradce Králové a Prahy, které si ještě donedávna na trhu konkurovaly, se začátkem roku sloučily pod jednu značku - Arrows advokátní kancelář, která je součástí Arrows advisory group. Důvod? Poskytovat klientům komplexní péči s mnohonásobně větší právní sílou a zázemím. „Říkali jsme si, že je lepší být na hřišti spoluhráči než protihráči,“ shodují se v rozhovoru pro Quartier advokáti Lukáš Slanina, Tomáš Pertot, Pavel Staněk a Libor Zbořil.

Arrows: Regionální partner pražské kvality a zkušenosti

Může spolu sedět sedm advokátů u jednoho stolu, aniž by se vzájemně nemlátili po hlavě sbírkami zákonů? Arrows je důkazem, že může, ačkoli ve společném rozhovoru pro Quartier zasedli ke stolu jen čtyři. A to především proto, že všichni čtyři jsou Hradečáci.

Ačkoli základem ke vzniku Arrows advisory group bylo spojení tří advokátních kanceláří, nezabývá se pouze právní problematikou. V čem všem umíte klientům pomoct a poradit?

LS: Značka Arrows je výsledkem našich snah rozvinout námi poskytované služby do té míry, abychom byli schopni pokrýt veškeré podnikatelské potřeby našich klientů. To znamená nejen v oblasti práva, ale také daní a účetnictví, dotací, školení či pojištění byznysového rázu. Advokacie je tedy jen jednou z oblastí, kterou se pod značkou Arrows zabýváme.
TP: Zároveň je třeba dodat, že všechny obory, které zastřešujeme, jsou průnikové a cílem je, aby klient nemusel jednotlivé služby hledat na různých adresách a u různých společností. Zkrátka aby našel všechny služby, které potřebuje pro svoje podnikání, pod pomyslnou „jednou střechou“.

Ona pomyslnost je víc než na místě, jen jednu totiž střechu rozhodně nemáte, neboť sídlíte takřka po celé republice. Kromě Prahy, Hradce Králové a Olomouce také třeba v Ostravě, Plzni nebo Pardubicích. Proč jste se k tomuto kroku rozhodli?

LS: Vzešli jsme ze silných regionálních kanceláří a až poté expandovali do Prahy, proto je pro nás kontakt s regiony nesmírně důležitý. Pro klienty je to výhoda, protože máme zkušenost jak s regionální, tak s pražskou advokacií, která se od té „luční“ přeci jen liší. Klientům v regionech tak můžeme nabídnout standardní přístup lokálního partnera i lokální ceny, ale zároveň zkušenost a zastoupení pražské advokacie.
PS: V Praze, Olomouci a Hradci sídlí naše páteřní kanceláře, přičemž jsme navázali na síť poboček bývalého Legalcomu, takže v současnosti nabízíme své služby v deseti regionech. Je to velice efektivní, neboť v momentě, kdy potřebuje klient z Hradce vyřídit něco v Ostravě, nemusíme hned sednout do auta a jet, stačí se spojit s místní pobočkou a vše potřebné vyřídí ostravští kolegové. Nám a potažmo klientům v tu chvíli pochopitelně klesají náklady. A to je pro ně jistě příjemné.
LZ: Mimo to, všichni, co tu sedíme, jsme Východočeši a máme to tu rádi. Proč jezdit do Prahy, když můžeme klienty pozvat třeba do naší hradecké kanceláře na Velkém náměstí? Budou v Hradci, kde to znají a cítí se příjemně a přitom dostanou službu pražské kvality. To je naše cesta.

Přišli jste ze tří různých kanceláří, které měli svoji historii a jméno, a kterých jste se ve prospěch Arrows vzdali. Bylo to těžké rozhodování?

PS: Určitě to bylo těžké rozhodnutí, protože každý jsme své kanceláře budovali s dlouhodobou vizí. S kolegou Liborem Zbořilem jsme v případě Legalcomu tak uvažovali určitě. Ztráta to je, ale zároveň je to vývoj a vnímám to jednoznačně jako krok dopředu.
LZ: Já tedy nevím, jak tobě Pavle, ale mně nikdo nevezme můj polštářek s logem Legalcom. Nikdo (smích)! Navzdory ztráty původní značky to ale rovněž vnímám jako krok k posílení našich služeb a především jako velký přínos pro naše klienty.
LS: Myslím, že budu mluvit za všechny, když řeknu, že jsme všichni vedli kanceláře podobných rozměrů s podobnou klientelou, a viděli jsme, že spolupráce nám přinese více užitku, než kdybychom si vzájemně konkurovali.
PS: Přesně tak. Z toho důvodu jsme i zvolili nový název, zcela novou značku. Abychom se s ní identifikovali skutečně všichni. A nehádali se. (smích)

Z rodinných firem a menších kanceláří jste se stali takřka advokátní konglomerací, v současnosti tvoří tým Arrows přes 70 lidí. Nebojíte se, že to některé klienty, kteří byli zvyklí na kontakt s vámi osobně, odradí?

LZ: Naopak, klienti to budou vnímat jako výhodu, protože jim jako Arrows můžeme nabídnout mnohem větší podporu a pomoc s jejich problémy a požadavky. Máme mnohonásobně větší právní sílu, víc hlav, které vymyslí, jak pomoci. Kdo mne zná, tak navíc ví, že jsem vždy preferoval a preferovat budu pravidelné osobní schůzky s klienty, neboť není nad to si popovídat o všech pracovních či osobních úspěších a trápeních z očí do očí.
TP: Určitě se klienti nemusí bát, že na ně nebudeme mít odteď čas. To, že jsme teď Arrows neznamená, že se na ně Pertot nebo Slanina vykašlou, to určitě ne.

Dá se říct, kdo je váš typický klient?

LS: Zaměřujeme se na klienty, kteří skutečně využijí komplexnost našich služeb, tedy na podnikatele, kteří vyžadují kvalitní péči v oblasti práva, daní a účetnictví, ale třeba i v případě pojištění nebo dotací.
LZ: Tahle skupina primárně vznikla, aby se zaměřovala na potřeby klientů byznysového rázu. Jsme ale vyhledávání odborníci i co se týče občanskoprávních řízení, což nás taktéž pochopitelně těší.
PS: Přesně tak, život není černobílý a je pochopitelné, že podnikatelé řeší mimo firmu také své osobní problémy, ať už životní - potřebují se rozvést, dědí majetek nebo mají zdravotní problémy - špatně se o ně postarali v nemocnici a tak podobně. Naše péče o klienty je skutečně komplexní.
LZ: Zároveň pracujeme pro vybraná sdružení či volnočasová uskupení také pro bono, například se zdarma staráme o právní záležitosti světoznámého královéhradeckého pěveckého sboru Boni pueri.

V čele nové společnosti je vás sedm, a to není málo. Nebojíte se časté výměny názorů?

LZ: Já s tím na začátku dokonce počítal. Po víc jak čtyřech měsících spolupráce ale musím konstatovat, že jsem zatím žádné nezaznamenal. Naopak mám pocit, že jsem mezi těmi pětatřicetiletými omládl a prostě mne ti kluci baví! Teď už jen zbývá do naší nové party zapojit více naše manželky či přítelkyně, ať z našeho spojení taktéž něco mají.
PS: Také jsem to čekal, ale zatím dobrý. Je to zřejmě i díky tomu, že jsme si pravidla nastavili dobře už na začátku a procesně se donastavují tak, aby byly srozumitelné pro jakoukoli věkovou skupinu a v jakémkoli postavení v rámci firmy, tak si myslím, že ani do budoucna k nim docházet nemusí.

Arrows funguje teprve pár měsíců, nicméně musíte být plní velkých plánů a vizí. Prozradíte, jaké jsou vaše osobní cíle pod novou značkou?

PS: Vybudovat ji do té míry, abychom na ni byli pyšní ještě za spoustu let. A třeba, aby tu byla i potom, kdy my už tu nebudeme. (smích)
LS: Vytvořit z Arrows atraktivního zaměstnavatele pro přední odborníky ze všech oblastí, které zastřešujeme, tedy práva, daní, účetnictví, školení a pojištění, a zároveň vytvořit takový pracovní koncept, který by byl pro všechny dlouhodobě příjemný a udržitelný. Není cílem tu lidi sedřít do úmoru, zavedli jsme proto různá opatření například proti syndromu vyhoření, ke kterému není zejména v advokacii nikdy daleko. Kolegům, kteří s námi v kanceláři stráví sedm let, nabízíme třeba půlroční placené volno. Přál bych si, abychom do svých řad lákali opravdu ty nejlepší z nejlepších, aby studenti práv už na škole snili o tom, že u nás budou pracovat, a díky tomu jsme byli dlouhodobě schopní poskytovat klientům jen ty nejlepší služby, a to ve všech regionech, kde jsme zastoupeni. Bez rozdílu.
TP: Když jsem s advokacií začínal, mým cílem bylo vytvořit něco, co budu moct předat svým dětem. Proto, když přišla myšlenka onoho slučování pod jednu silnou značku, přišla mi ta myšlenka o to životaschopnější. Moje představa, jako člověka, který celý život vyrůstal v Hradci Králové, je přinášet místním takové služby v advokacii a dalších oblastech, které je učiní šťastnými, že tady mohou žít. Já budu naopak spokojený, že jim tu službu můžu dát. S tím se pojí i zmiňovaná práce pro bono. Líbí se mi, že děláme něco navíc, co pomůže místnímu hokeji nebo fotbalu, že podporujeme různé volnočasové aktivity pro děti. V tom vidím velký smysl.
LZ: Mým cílem je být v co nejkratším čase nejvyhledávanější firmou svého druhu, a to nejenom v našem regionu. Také si přeji, aby moje rodina byla pyšná, na to, co jejich syn, bratr, táta a manžel dokázal. Jelikož je život velmi krátký, chtěl bych v našem městě zanechat po sobě nějakou stopu, a proto se chci obklopit lidmi, se kterými budu i po těch mnoha letech v advokacii pořád rád chodit do práce a dosahovat svých dílčích cílů.