Na Tři krále o krok dále

4. ledna 2023 | tipy

Možná jste přemýšleli, proč se vánoční stromeček odstrojuje na Tři krále. Podle pravoslavné církve je posledním dnem Vánoc právě 6. leden. Dříve to byl zároveň i první den nového roku. Ačkoli je u nás stále mnoho pravoslavných věřících, většina slaví Nový rok také 1. ledna.

Na Tři krále o krok dále
TŘÍKRÁLOVÉ TRADICE

Když pomine nadšení z živého voňavého stromečku v obýváku a vystřídá ho pichlavý koberec, nastává většinou leden. Čas odstrojování, zpívání koled, žehnání domu a odměňování koledníků. Sundávání ozdob bylo i rituálem. Se stromečkem se poté zatopilo v kamnech a jeho tepla lidé využili k uvaření voňavého čaje nebo kávy. Koledování na Tři krále je doloženo v Čechách ještě v předhusitských dobách. Časem ale téměř vymizelo, udrželo se jen lokálně. To se změnilo po sametové revoluci, kdy se tradice vrátila v podobě Tříkrálové sbírky pod záštitou Charity České republiky.

V Čechách je obvyklé, že koledovat chodí chlapci, na Moravě chodívali dospělí muži, v současnosti se zvyky liší regionálně. V katolických zemích obcházel domy kněz i s ministranty, učitelem a žáky. Kněz měl za úkol vyhnat zlé duchy z domovů a požehnat domům i těm, co ho obývají, a to vykuřováním kadidlem. Kropil světnice svěcenou vodou, které si lidé velmi vážili. Tvrdí se, že odhání všechny zlé duchy a trvá sedm let, než se zkazí. Děti zpívaly koledy a přehrávaly krátké scény ze života Ježíše Krista a příchodu Tří králů. Koleda byla posvátným rituálem, který měl ochránit majitele domů od neštěstí i nemoci. Koledování přetrvalo dodnes, kdy se na koledu vydávají zejména děti v maskách, kterou tvoří bílá košile převázaná provazem, červený šátek a papírová koruna zdobená zlatým nebo stříbrným papírem. Po koledě napsaly posvěcenou křídou na dveře nebo na okno velká písmena K + M + B (C + M + B) a rok. Jedná se o počáteční písmena proneseného požehnání Christus mansionem bendictat – ať Kristus požehná tomuto příbytku po celý rok. Jelikož ale latině málokdo rozuměl, připisovala se zkratka prvním písmenům jmen králů - Kašpar, Melichar a Baltazar. A tak se zrodila legenda, která se vypráví dodnes.

Některé výklady vidí v trojici králů původní tři lidské rasy vzešlé ze synů Noaha, tři kontinenty starého světa, symbol tří světských řádů (kněží, válečníků a pracujících). Vypráví se také, že tři králové symbolizují období lidského života. První je mladý chlapec, druhý muž a třetí stařec. Nebo že symbolizují tři podoby času (minulost, přítomnost a budoucnost).

Zajímavé je, že Tři krále bychom v Písmu hledali marně. V evangeliu sv. Matouše se dočteme, že se právě narozenému Ježíškovi přišli poklonit mudrci z východu, patrně astrologové a kněží z Persie, a přinesli mu vzácné dary – myrhu, kadidlo a zlato. Zlato představovalo královskou důstojnost, kadidlo jeho božství, myrha je symbolem Ježíšova lidství, a tedy i smrti. Říká se, že uviděli na východní obloze zářivou hvězdu, betlémskou hvězdu, a rozhodli se ji následovat v domnění, že jim ukáže cestu k novému židovskému králi.

Kolik jich bylo a jak se jmenovali, se nedozvíme. Uvádí se počet od dvou do dvanácti. Časem se počet mudrců ustálil na třech, zřejmě podle počtu darů, které přinesli. A až ve středověku, ve 14. století, se objevily první informace, že byli tři a jmenovali se Kašpar, Melichar a Baltazar. Tvrdí to však pouze tradice západní církve, kde nalezneme jednoho z nich vyobrazeného jako černocha. Tradice a historie oslav Tří králů je opředena řadou legend, domněnek a nejasností, ale jisté je, že byli prvními pohany, kteří se stali křesťany.

SVÁTEK SVĚTEL NEBOLI SVATVEČER SVÍČEK

Večer před svátkem Tří králů bylo zvykem světit vodu, které se říkalo „voda tříkrálová“. Samotný večer býval nazýván „svatvečer svíček“ nebo také „den světel“, „svátek světel“. Lidé v tuto dobu věštili svou budoucnost a zjišťovali, co je čeká. Pouštěli svíčky v ořechových skořápkách se svíčkou (podobně jako o Vánocích), lili olovo nebo věštili ze sedmi hrnečků. Dívky se zase na tento svátek ještě před svítáním omývaly sněhem, což jim mělo zajistit krásnou a bělostnou pleť. Povídalo se také, že pokud je noc před svátkem Tří králů hvězdná, narodí se na jaře beránci, býci, kozlíci a chlapci.

Jak se věštilo ze sedmi hrnečků? Pod sedm hrnků schovejte 7 předmětů: minci, prsten, malý hřebínek, kus látky, figurku, kousek chleba a uhlí. Udělejte to tak, aby vás nikdo neviděl. Hrnečky zamíchejte. Každý z rodiny nebo přátel si vybere jeden hrneček a podle předmětu ukrytého pod hrnečkem může usoudit, co ho v příštím roce čeká: mince znamená bohatství, prsten svatbu, hřeben značí nedostatek, látka cestování, figurka narození dítěte, chleba naopak dostatek a hojnost všeho a uhlí problémy se zdravím.

NA TŘI KRÁLE MRZNE STÁLE

S koncem Vánoc zima nekončí, ba naopak. Letos můžete oslnit rodinu informacemi o Třech králích, o zvycích, které přetrvaly a dodržujeme je dodnes, ale i o tradicích věštění, které vám mohou ozvláštnit večer. Příjemnou zimu!