Mlýny ožívají

24. března 2019

Na pravém břehu Chrudimky stál mlýn už ve středověku. Když pak na začátku minulého století Josef Gočár navrhl budovu Automatických mlýnů pro bratry Winternitzovy, zrodila se jedna z dominant Pardubic. Od roku 2014 je objekt národní kulturní památkou, ze které se v současnosti stává jedno z umělecko-kulturních center východních Čech.

Mlýny ožívají

Příjemné místo

Manželé Mariana a Lukáš Smetanovi koupili mlýny od společnosti GoodMills před třemi lety s nejasnou vizí, ale vírou v jejich obrovský potenciál. Pomalu se rozjela jednání o jejich možném využití. Přijížděli politici i věhlasní architekti. Majitelé od počátku jasně věděli, že spíše než komerci a byznys upřednostní kulturu a veřejný zájem. A právě díky tomuto osvětovému přístupu se mlýny stávají výjimečným místem pro setkávání lidí.

Nové náměstí

Takzvaný Mlýnský ostrov má ke své renesanci už směle nakročeno. Díky nedávno otevřeným podnikům se sem posouvají pomyslné hranice historického jádra Pardubic. Patisserie i pekárna sem přitahují milovníky vymazlených lahůdek z celého města. Majitel komplexu, architekt Lukáš Smetana, nechal pro tyto účely upravit bývalou administrativní budovu. Je zajímavé, že s její brzkou demolicí se počítalo už během rekonstrukce, plán byl však od začátku jasný: přivést do mlýnů život a navyknout obyvatele města vnímat je jako možný cíl svých procházek. To je také důvod velkorysé vstřícnosti majitele k nejrůznějším uměleckým skupinám, hudebním i divadelním spolkům, které se mohou po domluvě v areálu mlýnů realizovat. Po demolici administrativní budovy, která vznikla jako přístavba v šedesátých letech, se prostor promění v nové pardubické náměstí. Oba oblíbené podniky spolu s dalšími novými najdou své místo o několik desítek metrů dál, v původních hospodářských objektech mlýnů.

Zlatý trojúhelník

Hlavní budova, kde se poslední zrnko obilí domlelo před šesti lety, se rozzáří barvami. Právě tady se totiž usídlí Východočeská galerie, která svá díla vystavuje v části pardubického zámku. Přestěhováním do mlýnů získá v podmanivých industriálních prostorech násobně více místa pro obrazy, které jsou nyní ukryté v depozitářích, a také možnost rozšířit své aktivity. Lukáš Smetana pro tyto účely prodal hlavní budovu Pardubickému kraji s podmínkou, že bude rekonstrukci dozorovat. Projektuje ji architekt Petr Všetečka, který v prostoru nechává citlivě vyznít část původního vybavení mlýnů, a ve spolupráci s dalšími renomovanými architekty vzniká také celková koncepce takzvaného zlatého trojúhelníku, který má propojit Mlýnský ostrov se zámkem a Pernštýnským náměstím.

Gočárovo silo

Zbylou část národní kulturní památky Automatických mlýnů - původní obilné silo - se rodina Smetanova chystá přestavět na multifunkční kulturní sál. Chybět nebude ani obří vyhlídková terasa. Přízemí silo bude trvale otevřeno do náměstí a bude zde stálá expozice architekta Josefa Gočára.

Dílny pro školy i volný čas

Své nové využití najdou i bývalé sklady balené mouky. Město v nich vybuduje centrální polytechnické dílny, které by měly sloužit pardubickým školákům. Nabídnou špičkově vybavené učebny a laboratoře pro výuku technických a přírodovědných oborů. Na ploše 1700 metrů čtverečních se tu bude školní teorie procvičovat v praxi. Odpoledne pak budou dílny otevřené dětským zájmovým kroužkům i dospělým kutilům.

Automatické mlýny

  • byly vystavěny v letech 1909 – 1911 podle projektu Josefa Gočára
  • zadavateli stavby byli židovští bratři Egon a Karel Winternitzové
  • od roku 2014 jsou národní kulturní památkou ČR
  • instagram: @automatickémlyny
  • facebook: Automatické mlýny

Bydlení v Mlýnech

Obrovský potenciál mlýnů nabízí vytvořit zde prakticky novou městskou čtvrť, ve které by své místo měly nalézt i nové byty. „Nově vzniklá náměstí na severní straně areálu ukončí novostavby městských domů, které budou mít obchodní parter s kavárnami, restauracemi a dalšími službami a v nadzemních podlažích budou kanceláře a prostory pro individuální bydlení,“ popisuje svou vizi Lukáš Smetana. V těsné blízkosti parku, historického centra i pardubického zámku by se z tohoto pohledu staly mlýny jistě žádanou lokalitou.