Tady bydlí rozhlas

28. března 2019

Nárožní dům na rozhraní Havlíčkovy ulice a Tylova nábřeží symbolizuje dlouhá desetiletí úctyhodnost a konzervativní hodnoty. Dnes je domovem Českého rozhlasu Hradec Králové, pamětníci jej vzpomínají ještě jako sídlo státní banky. Kapitoly v historii této budovy, která letos slaví hned dvojnásobné jubileum, však nevzbuzují jen úctu, ale někdy i potutelný úsměv. Zatímco dnes slouží médiu veřejné služby, kdysi dávno tu byl… no řekněme – veřejný dům.

Tady bydlí rozhlas

Třípodlažní stavba vyrostla na dohled od Tyršova mostu v letech 1896 – 1897 nákladem Záložního úvěrového ústavu Hradec Králové. Se svou historizující fasádou působila o poznání jinak než dnes. Vyšší patra byla určena k bydlení, v přízemí byste tehdy našli několik obchodů a menší hostinec. Ve dvacátých letech byl již majitelem domu zdejší hostinský Václav Nevyhoštěný, který tehdy rozšířil restaurační provoz do celého přízemí včetně suterénu a podniku s předzahrádkou dal výmluvný název „Dancing Kréta“.

Traduje se, že služby se tu neposkytovaly jen v lokále, ale také v několika speciálně upravených pokojích, kam si hosty vodily zaměstnankyně tohoto podniku. Historické důkazy na to sice neexistují, ale jak víme, není kouře bez ohně…

Banka a zase banka

Na sklonku existence svobodného Československa, v roce 1938, koupila od Václava Nevyhoštěného dům Agrární banka československá a zadala architektům Jindřichu Freiwaldovi a Jaroslavu Böhmovi jeho přestavbu pro své potřeby. Dokončena byla v roce 1939, před osmdesáti lety. Zásadní proměnou prošlo přízemí, které se změnilo v hlavní bankovní úřadovnu s reprezentativní dvoranou. Nejvýrazněji se změnila fasáda domu – parter od té doby obepínají travertinové desky, vyšší patra pak vertikálně člení světle omítané pilastry, které se střídají s režným zdivem, jedním z leitmotivů architektury meziválečného Hradce Králové. Agrární bankéře po nástupu komunistů k moci vystřídali státní, centrální banka zde sídlila až do roku 1997. Ta navíc začala využívat i prostory ve vyšších patrech, které ještě v éře agrární banky sloužily jako byty.

Uprostřed barev

Přesně před dvaceti lety, v roce 1999 se odtud poprvé ozvalo vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Ten zde našel svůj nový domov po letech strávených ve Fuchsově vile ve Vrchlického ulici. Bankovní budova se mu ale musela přizpůsobit. Interiér ovládla pestrá hra barev, které sem vetkli autoři rekonstrukce, architekti Karel Plocek a Martin Misík. „Mám rád barevné členění všech pater i hlazenou růžovou omítku v ředitelně, která připomíná mramor. Z podkroví je nádherný výhled přes sokolovnu na severní část města a v zimě za jasného počasí i na zasněžené hřebeny Krkonoš,“ vyznává se ze vztahu k domovu hradeckého rozhlasu jeho ředitel Jiří Kánský. Rozhlas využívá celou budovu – v přízemí a v podkroví je administrativa, v prvním patře sídlí redakce Centra zpravodajství a publicistiky, moderátoři, redaktoři nebo třeba fonotéka. Vysílá se ze studia v druhém patře, kde jsou ale také tři další nahrávací studia, propojená přes hlavní newsroom skleněnými průhledy. Kdo by chtěl zažít atmosféru živého vysílání, může každý pátek od 9 do 12 hodin přijít do kavárny District 5 v přízemí rozhlasové budovy, odkud se v tento čas vysílá Páteční Habaděj.