Inzerce

Reklamu chápeme v našem magazínu jinak, než je zvykem. Pro Vaše zviditelnění se snažíme v maximálním objemu zvolit nejpoutavější formu – příběh. Dokážeme vymyslet koncept Vašeho sdělení tak, aby byl zároveň čtivým i reklamním – jde to. Připravíme rozhovor, napíšeme článek, pořídíme k němu fotografie a vytvoříme grafickou podobu reklamy. Máte svoji představu? Ozvěte se nám, určitě najdeme společnou řeč.

Magazín Quartier vyšel poprvé v září 2016. Profesionální tým redakce připravuje čtyřikrát ročně 116 stran atraktivního čtení s důrazem především na rozhovory s osobnostmi východních Čech, podnikatelské příběhy, tipy pro každé roční období i čistě lifestylová témata, která rezonují i daleko za hranicemi našeho regionu. Hlavní smyslem vydávání magazínu je v první řadě připravovat kvalitní původní texty a fotografie, prezentovat je v prestižní tištěné formě, ale také pomáhat zviditelnit osobnosti a partnery magazínu a přicházet jako první s inspirativními tématy.

Magazín Quartier vychází v nákladu 6 000 výtisků a je distribuován zdarma na více než sedmdesát vybraných míst ve východních Čechách.