26. 04. 2023

/

5 min. čtení

/

Quartier 27

26. 04. 2023

Teplo (nejen) pro srdce Hradce

Spojit vyšší nezávislost na dodávkách plynu s možností úspor pro odběratele. Takovou ambici si klade rozsáhlá investiční akce Tepelného hospodářství Hradec Králové, díky které v letošním roce přibude v historickém jádru města míst, která se budou moct připojit na bezpečné a levnější dálkové teplo.

V letošním roce tak bude umožněno připojit například všechna odběrná místa Klicperova divadla, budovu historické radnice, bývalé knihovny a další. Harmonogram počítá s realizací v etapách, aby byla zajištěna možnost objízdných tras a nedocházelo ke kolizím s kulturními a společenskými akcemi. Zahájení je plánováno v dubnu, konec prací pak v říjnu. Postupně se práce dotknou „krčku“ mezi Malým a Velkým náměstím směrem k ulici Na Kropáčce, Klicperovy ulice, částečně ulic Dlouhé a Úzké, ale i prostranství mezi katedrálou sv. Ducha a bývalou radnicí. Největší objem výkopových prací přitom bude soustředěn do prázdninových měsíců, kdy pravidelně klesá provoz v celém městě.

„Město a Tepelné hospodářství koordinují dlouhodobě přípravu této důležité investiční akce, která bude jednak krokem k větší nezávislosti na plynu a za druhé přinese úsporu v nákladech na vytápění pro zdejší odběratele. Takto rozsáhlá investice se pochopitelně bez uzavírek a objízdných tras neobejde, ale prioritou nás všech samozřejmě je, abychom do pohybu pěších a motoristů v historickém centru zasahovali co nejméně,“ vysvětluje hradecká primátorka Pavlína Springerová.

Stavbaři budou muset navíc svůj postup konzultovat s archeology, Velké náměstí patří k lokalitám s vůbec nejcennějšími nálezy. V minulosti tu výzkumníci našli kromě pozůstatků staveb třeba i nálezy z oblasti keramiky, zbytky dřevěného potrubí nebo torza městského opevnění. „Protože se jedná o místo nejstaršího osídlení, jsou tu archeologické nálezy vlastně samozřejmostí. Máme s tím zkušenosti z našich předchozích investičních akcí na tomto místě. Samozřejmostí bude šetrný přístup, přítomnost archeologů a velmi obezřetný postup, zejména u katedrály sv. Ducha, kde se pod úrovní terénu nalézá historický hřbitov,“ upřesňuje Petr Juránek, místopředseda představenstva Tepelného hospodářství.

Investiční akce je součástí dlouhodobého úsilí města i Tepelného hospodářství o pokračující přechod z původních lokálních plynových zdrojů vytápění na efektivní dálkové teplo. Jeho prostřednictvím zásobuje Tepelné hospodářství více než 24 tisíc odběrných míst na území města, teplo přitom odebírá z Opatovic nad Labem od distribuční společnosti EOP Distribuce. „V uplynulých letech jsme nákladem vlastním i soukromého investora provedli obnovu přemostění Velkého náměstí mezi jižní a severní stranou, což nám nyní umožní rozvést soustavu Klicperovou ulicí dál do severní části historického jádra. V rámci celé investiční akce tak bude umožněno napojení dalších míst na starém městě, a navíc současně provedeme i instalaci chrániček pro optická vlákna, což rozšíří možnosti poskytování vysokorychlostního internetu v této lokalitě,“ říká předseda představenstva Tepelného hospodářství Jiří Seidler.

Společnost, jejímž stoprocentním vlastníkem je město Hradec Králové, se však neupíná jen k rozšiřování distribuční soustavy, díky níž dodává hradeckým odběratelům teplo a teplou vodu. Zelenou mají v jejích plánech i projekty týkající se alternativních zdrojů energie. „Fotovoltaika a její masivní rozvoj nás samozřejmě vedou k úvahám, jak tyto technologie zapojit do energetického mixu našeho města. Nové vedení Hradce Králové už avizovalo plán instalovat fotovoltaické panely na městské objekty, kterých je celá řada a které mají v mnoha případech k tomu účelu vhodné střechy.  Věřím, že je to jen začátek hlubších úvah o hledání dalších vhodných alternativních zdrojů energie a také například o uplatnění principů komunitní energetiky,“ vysvětluje Jiří Seidler, podle kterého v Tepelném hospodářství nezapomínají ani na rozvoj elektromobility. V plánu totiž mají zřídit a zprovoznit hromadnou dobíjecí stanici pro elektromobily, kterých v Česku každoročně přibývá: k prvnímu dni letošního roku jich bylo už více než 14 tisíc, dobíjecí stanice jsou však u nás stále spíš výjimkou než pravidlem.

Autor: (red)
Foto: archiv 

Další články

sponzorováno