12. 06. 2023

/

10 min. čtení

/

Quartier 27

12. 06. 2023

Očima očních tříd

Jaro je každoročně ve znamení nových začátků a to platí i pro naše nejmenší. V dubnu totiž začínají zápisy do prvních tříd a stejně jako posledních 15 let se otevírají dveře novým prvňáčkům i ve specializovaných očních třídách při ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí v Hradci Králové. Čím jsou specifické a na co se rodiče mají připravit – to nám přiblížily třídní učitelky Lenka Hojná a Kateřina Horecká, ortoptistka Milena Hronková a ředitelka školy Alena Hradílková.
Zápisy do prvních tříd jsou doslova za rohem. Jak probíhá takový zápis do oční třídy?

Zápis probíhá standardním způsobem a nijak se pro dítě neliší. Čeká jej tedy rozhovor s paní učitelkou, kresba postavy, poznávání barev, tvarů, případně básnička. Rodiče během něj vyplní žádost o umístění dítěte do oční třídy. Kromě ostatních předepsaných dokladů s sebou přinesou poslední zprávu z vyšetření od oftalmologa, pokud ji mají k dispozici. Po zápisu společně navštíví speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami zraku, které vydá doporučení k přijetí do oční třídy.

Jaká témata či dotazy s rodiči dětí před nástupem do školy řešíte?

Nástup do první třídy je pro rodiče vždy spojen s určitým očekáváním a obavami. Můžeme rodičům i dětem v tomto případě trochu usnadnit nástup do školy tím, že u zápisu náš budoucí oční prvňáček pozná přímo svoji paní učitelku a může si prohlédnout svoji budoucí třídu. Často rodiče řeší otázku obsahu a rozsahu učiva, zajímá je, zda jejich dítě bude na konci druhé třídy stejně dobře připravené jako ostatní děti, jestli zvládne přechod do třetího ročníku a nebude mít problém začlenit se do nového kolektivu. Snažíme se jejich obavy rozptýlit, vysvětlujeme, že vzhledem k menšímu kolektivu, a tím pádem i větší možnosti individuálního přístupu rozhodně děti z očních tříd nijak nezaostávají za svými kamarády, jsou velmi dobře připravené po výukové i sociální stránce. Rodiče také často řeší družinu a zájmové kroužky. Oboje u nás funguje velmi dobře a samozřejmě je otevřené všem dětem bez rozdílu.

Jak se pro pedagoga liší výuka v oční třídě? Na co se musí zaměřit, čemu se vyhnout, na co naopak klást důraz?

Obsahově se výuka ničím neliší, zaměřujeme se především na individuální přístup a zrakové možnosti (omezení) jednotlivých dětí. Řešíme správné rozsazení dětí ve třídě, osvětlení, výšku lavice. Lavice jsou jednomístné a umožňují dětem maximální pohodlí při práci. Vzhledem k tomu, že v průběhu vyučování odcházejí na oční cvičení, musí pedagog organizovat průběh hodiny tak, aby důležité informace a nové učivo slyšely vždy všechny děti. Neřešíme ale pouze věci spojené s výukou, dbáme také na bezpečné a přívětivé prostředí. V naší škole se rozhodně děti nesetkají s tím, že by se jim někdo posmíval za brýle nebo okluzor. To je zásluhou osvěty a přístupu všech pedagogů napříč školou.

Používají se v očních třídách nějaké speciální pomůcky?

Máme možnost vybavit děti řádkovou nebo plošnou lupou, lampičkou na lavici. Všechny používané učebnice máme k dispozici také v elektronické podobě, což nám umožňuje na interaktivní tabuli zvětšovat a zvýrazňovat texty a obrázky, přizpůsobovat velikost písma potřebám dětí. Pokud je třeba, lepíme okluzory. Kompenzační pomůcky konzultujeme se speciálně pedagogickým centrem a na základě jejich doporučení je pořizujeme individuálně podle konkrétních potřeb dětí.

Můžete popsat typickou situaci ve třídě, která je však svým pojetím speciální a vhodná právě pro žáky oční třídy?

Pokud mají děti za úkol opsat text z tabule, vědí, že se mohou kdykoliv bez hlášení zvednout a jít podívat přímo k tabuli, dle potřeby si přisunout lavici. Světloplachému dítěti mohu ztlumit venkovní světlo (oční třídy mají speciální zastínění). Pokud někdo potřebuje, dostane zvětšený text přímo na lavici. Pro nás je toto běžná praxe.

S jakými pocity ve 2. ročníku opouštějí oční třídu? Je to nadšení, nebo spíš ostych, obava z neznámého?

Děti se vzájemně znají ze školní družiny a společných akcí. Paní učitelka je pro všechny třeťáčky nová, takže všechny mají stejnou startovací pozici. Podle možností zohledňujeme přání dětí i rodičů pokračovat v dalším ročníku s kamarádem. Máme velmi dobrou zpětnou vazbu od rodičů i od kolegyň, kterým děti předáváme. Děti se začleňují do nového kolektivu velmi dobře a ve srovnání se svými novými spolužáky rozhodně v ničem nezaostávají.

A jaké loučení je to pro vás – když jste dva roky sledovaly jejich pokroky, malá i velká vítězství?

Loučení je vždy těžké, protože se mezi námi a dětmi vytváří silné pouto, které je umocněné menším kolektivem rodinného charakteru. Děti nám ale ze školy v drtivé většině neodcházejí zpět do svých spádových škol, ale pokračují ve školní docházce na naší škole. Máme tedy možnost sledovat jejich cestu dál. Velmi často se s námi chodí podělit o své úspěchy, pochlubit se vysvědčením, poradit se. Zůstáváme v kontaktu po celou dobu jejich školní docházky.

POHLED ORTOPTISTKY

Jak funguje vaše spolupráce s pedagogy?

Na začátku školního roku si po domluvě s pedagogy sestavuji rozvrh na celý rok. Integrované děti (3. – 5. ročník) se snažím brát z vyučování především z výchov, aby co nejméně chyběly v hlavních předmětech. V očních třídách je méně dětí než v běžných a zkušený speciální pedagog zvládne žáky vše naučit i přesto, že docházejí na rehabilitaci zraku. Spolupráce s pedagogy je výborná.

Jak ze svého pohledu vnímáte důležitost očních tříd ve školském systému?

Jako ortoptistka poskytuji tuto péči již téměř 30 let a vnímám ji jako nadstandardní péči o děti. Jedná se svým způsobem o raritu v rámci naší republiky, protože naše škola nabízí komplexní spojení vzdělávací, výchovné a zdravotní péče. Jsme velice rádi, že můžeme o naší práci lépe informovat laickou i odbornou veřejnost a přispět tím k lepšímu povědomí a využití této ojedinělé možnosti.

POHLED ŘEDITELKY ŠKOLY

Oční třídy při ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí fungují již 15 let. Co to pro vás jako ředitelku znamená?

Radost, ale i starost. Radost, když vidím, jak žáci pracují, jak se v průběhu školní docházky zlepšují, jak se daří cvičení. Radost, když vidím nadšení pedagogů. Starost, aby vše stále fungovalo tak, jak má. Také starost, abychom vždy měli speciální pedagogy, kteří jediní mohou v těchto třídách vyučovat. Starost o to, aby u kohokoliv z nich nedošlo k vyhoření. A abychom dokázali udržet laťku i co se týče vysoké kvality a špičkového vybavení našich tříd.

Určitě není lehké podobně specializované třídy udržet – a to jak po stránce finanční, tak v rovině lidských zdrojů. Co vás motivuje k tomu stále „bojovat“?

Pocit, že zřízení očních tříd a jejich existence je v podstatě zázrak, na který musíme být pyšní. Tímto způsobem pomáháme nejen posledních 15 let žákům zde na Jiráskově náměstí, ale pomáhali jsme jim dlouhou dobu již na Základní škole Jih. A když se ohlédnu zpátky a vidím, kolika žákům jsme pomohli, tak to je to, co mne nabíjí a dodává další sílu. Prostě vše do sebe zapadá a dává mi to smysl.

Co byste vzkázala rodičům, kteří uvažují nad zápisem do oční třídy, ale brání jim určitý ostych či obavy?

Pokud má vaše dítě oční vadu, neváhejte a zapište jej do oční třídy. Ubydou vám starosti se cvičením, vaše dítě bude pod stálým dohledem odborných pracovníků. Navíc se bude učit v menším kolektivu a podle svých zkušeností vím, že na přechod do běžné třídy bude připraveno natolik, že bude patřit k těm nejlepším  žákům. Koneckonců, můžete využít Dne otevřených dveří nebo si můžete domluvit návštěvu ve škole i v jiném termínu.

Autor: Michaela Mikysková
Foto: archiv

Další články

sponzorováno