17. 08. 2023

/

5 min. čtení

/

Quartier 28

17. 08. 2023

Symfonie úspěchu

Přijměte pozvání do světa klasické hudby s Václavem Dernerem, dlouholetým ředitelem Filharmonie Hradec Králové. Zamýšlí se nad svými 23 lety ve funkci, sdílí své dojmy, úspěchy, ale také výzvy, které přineslo jeho působení. Odhaluje, co ho čeká po konci ředitelského angažmá a jak si představuje budoucnost klasické hudby v Hradci Králové a v celé České republice. Nahlédněte “pod pokličku” fungování filharmonie očima toho, který ji vedl téměř čtvrt století.
Máte za sebou úctyhodných 23 let jako ředitel Filharmonie Hradec Králové, což je doba, která jistě přinesla mnoho významných zkušeností a změn. Co považujete za nejvýznamnější úspěchy?

Předně musím říct, že ač tak činím z vlastního rozhodnutí, neopouštím tuto pozici bez jakýchsi pohnutek. Někdy mám skoro pocit, jako bych vlastní dceru vedl k oltáři. (smích) Funkci ředitele jsem vykonával téměř 23 let a v současné době jsem také nejdéle sloužícím ředitelem profesionálního orchestru. Mně samotnému se samozřejmě to celé období hodnotí těžko, to by měli udělat jiní. Myslím si však, že i přes nějaké těžší chvíle se nám snad s celým kolektivem podařilo těleso posunout na přední místo mezi českými profesionálními symfonickými orchestry. Máme skvělého šéfdirigenta, Kaspara Zehndera, výborný kolektiv v managementu, podařila se generační výměna v ansámblu, máme nový koncertní prostor se skvělou akustikou, mistrovské třímanuálové varhany, které by nám mohl závidět kdekterý sál, etablovali jsme se na poli velké symfonické klasické hudby, v oboru crossover, ale i při uvádění českých premiér soudobé světové hudby. Angažujeme se i v ve společenském životě připomínkou hudebních tradic v rámci Hradeckého memoriálu.

Během vašeho působení jste se určitě setkal s řadou výzev, od těch uměleckých přes ekonomické až po sociálně politické. Mohl byste podrobněji popsat některé z těch největších, které jste musel překonat?

Pozice ředitele, to je směsice všech těch jmenovaných funkcí. Udržet celý kolektiv v pohodě i v době krizí, jako byla finanční krize let 2008–2012, pandemie Covid nebo i současná složitá situace spojená s inflací. Velkou výzvou byla i totální rekonstrukce koncertního sálu v letech 2004–2005, výstavba mistrovských varhan či pořízení koncertního křídla značky Antonín Petrof. V této souvislosti jsme hrdi i na to, že v celostátní televizi při každém avízu programu „Týden v kultuře“ proběhne na začátku znělky i záběr na náš sál.

Během svých 23 let ve funkci ředitele jste měl jedinečnou příležitost pozorovat a přímo ovlivnit její vývoj. Jak byste popsal hlavní změny a přeměny, kterými filharmonie prošla během této doby?

Mám radost, že se ze středně velkého regionálního orchestru podařilo vybudovat renomované hudební těleso, které má pevné místo jak mezi hradeckými posluchači, tak rezonuje i v rámci celé republiky. Těleso, které se snaží hledat přesahy mezi nejrůznějšími uměleckými obory, jako je výtvarno, audiovizuální prostor, nonverbální divadlo. Těleso, které spolupracuje s prestižními institucemi, vysokými hudebními školami v Zurichu, Berlíně, Weimaru. Těleso, jehož počet abonentů se za celé období zpětinásobil.

Jaké máte plány po odchodu z ředitelské funkce?

Přiznám se, že jsem se k nějakému systematickému plánování zatím nedostal. Možná najdu inspiraci ve filmu Vratné lahve, nebo odjedu na turné s cirkusem Humberto. (smích)

Ale vážně: stal jsem se poprvé čerstvým dědečkem, čekají mě rekonstrukce na zahradě, takže myslím, že moc volného či přebytečného času mi nezbude. Ale jak se znám, určitě u něčeho, co si vyžaduje určitou volnost a kreativitu, si svoje místo najdu. Do starého železa ještě odejít nehodlám.

Jako zkušený ředitel máte určitě vizi, jak by se měla klasická hudba v Hradci Králové a v celé České republice dále rozvíjet. Podělíte se s námi o ni?

Dobrá klasická hudba má, myslím, v celosvětovém měřítku jasnou budoucnost. Její barevnost, rytmy, nálady – to je radost, kterou svým interpretům i posluchačům přináší. Navíc vytváří pospolitost, kultivuje společnost a motivuje k pozitivním hodnotám. Bez hudby by dnešní svět nebyl tím, čím je. Bez hudby by člověk nebyl člověkem. Filharmonie Hradec Králové tady hraje pro Vás.

Autor: Helena Pondělíčková
Foto: archiv Filharmonie Hradec Králové

Další články

sponzorováno