22. 09. 2023

/

8 min. čtení

/

Quartier 29

22. 09. 2023

V našich školách nezvoní

„Škola nemá být nutné zlo. Děti čas v ní nemají pouze přežít, ale prožít. Má jim dávat smysl a měly by do ní chodit rády. Vždyť v ní tráví většinu svého dětství,“ sdílí svůj pohled Denis Doksanský, ředitel škol Sion. Podle něj škola nemá být postavena na strachu a stresu. V Sion školách se žáci necítí jako lovná zvěř, není jejich cílem je nachytat na tom, co aktuálně neumí, ale pomoci jim dosáhnout všech znalostí a dovedností a na maximum rozvinout potenciál každého jednotlivce.
Mateřskou školu provozujete od roku 2000, základní od roku 2003 a střední od roku 2012. Za tu dobu jste se setkali s mnoha dětmi a nasbírali bohaté zkušenosti. Jak byste charakterizoval filozofii škol Sion?

Podstatným faktorem je celková atmosféra školy, prostředí, v němž se děti vzdělávají a přístup učitelů k nim. To vše dohromady tvoří pojetí Sion škol. Vedle znalostí je naším cílem, aby z našich žáků vyrůstaly osobnosti. Nechceme, aby byli všichni stejní, naopak chceme rozvinout jejich různorodost. Naši žáci zažívají, že jim nasloucháme, nemusí se bát říct svůj názor. Ve škole máme partnerské prostředí, kdy žáci mají mnohem větší svobodu, než je obvyklé, a zároveň jasné hranice a přirozený zdravý respekt k autoritám. To dětem dává obrovský růst z hlediska jejich osobností. Každé dítě, které projde Sion školou, má být smělejší, sebevědomější a mít svůj sen, za nímž si jde.

Využíváte moderních způsobů výuky – od metody prof. Hejného přes čtení Sfumato a další. Proč jste se rozhodli jít právě touto cestou?

Jde jen o nástroje, jež užíváme, abychom dosáhli cíle, a pokud se ukáže lepší využít jiné, rádi to uděláme. Příkladem je metoda Hejného, která dává mnohem větší prostor, aby děti užívaly logické myšlení. Má skvělé výsledky. Mnohokrát díky ní naši žáci dosáhli výborných umístění na logických či matematických olympiádách, často i lepších než žáci víceletých gymnázií. Zároveň jsme měli třídy, kterým tato metoda nesedla, a obratem jsme tam použili jiné způsoby výuky. Podstatnější než použité metody je, zda se nám daří dětem předat efektivně to, co chceme. Zásadním aspektem je pro nás výuka angličtiny, proto se ZŠ jmenuje ELEMENTARY. Snažíme se, aby se s ní děti potkávaly i mimo hodiny – o přestávkách či při výdeji obědů, fixovaly si tak základní fráze a učily se v ní běžně komunikovat. Dalo by se říct, že k metodám patří také fakt, že nezkoušíme u tabule. Tím zcela odpadá pocit, že neví, co na ně ve škole přijde a s tím spojený zbytečný strach a stres, které negativně ovlivňují výuku i atmosféru školy. Je to mnohem efektivnější a má to zásadní pozitivní vliv na celý život školy i schopnost žáků, plánovat si své učení se. Určitou metodou je také to, že u nás nezvoní – vychováváme děti pro svobodný život. A v neposlední řadě to, že domácí úkoly jsou u nás dobrovolné, neboť vše, co se žáci mají naučit, musíme zvládnout ve škole.

Mateřská škola je prvním místem, kde dítě přichází do kontaktu se vzdělávacím systémem. Přichází do nového prostředí, začleňuje se do kolektivu. První roky jsou tedy zásadní v budování jeho kladného vztahu ke vzdělávání. Jak tomu dopomáháte?

Naše školka je výjimečná tím, že se jí opravdu přes 22 let daří výborně skloubit to, že se děti u nás cítí jako doma a zároveň se přirozeně vzdělávají v rámci zábavných her. Zažívají, že je jejich učitelé, kterým říkají teto nebo strejdo mají rádi, jsou tu pro ně, pečují o ně. Děti se v naší MŠ cítí přijímané a šťastné. Ti, kdo se o ně starají, k nim mají blízký vztah a zároveň přitom velmi systematicky rozvíjí všechny jejich schopnosti, jako je motorika, logika, verbální i neverbální dovednosti. Děti také pravidelně testujeme obdobnou metodikou užívanou v poradnách. Rodičům dáváme velmi detailní zpětnou vazbu. Nejen pro děti z naší MŠ máme program pro předškoláky, v němž se zábavnou formou připravují na školní výuku.

Žákům základní školy umožňujete mít individuální učební plány. Jak to funguje ve třídě mezi ostatními žáky s různým tempem?

Tento model nám umožňuje věnovat prostor zvlášť nadaným dětem, aby v rámci výuky mohly rozvíjet svůj talent, a v předmětech v nichž vynikají, studovat v úrovni, jež odpovídá jejich schopnostem, aniž by byly vytrženy z jejich třídního kolektivu. Je-li to pro ně užitečné, mohou daný předmět studovat i se spolužáky z vyššího ročníku. Vše je zaměřeno na maximální osobní rozvoj každého jednotlivce. Obdobně je možné učivo individuálně přizpůsobit pro ty, kteří to v daném předmětu potřebují. Tato nastavení vychází vždy z komunikace mezi pedagogy a rodiči.

Jaký je váš přístup k známkování?

Kombinujeme slovní hodnocení, které je skutečně osobní s velmi detailním hodnocením v procentech, jež je mnohem přesnější a navíc je k dispozici i v dílčích částech předmětu. Např. v angličtině vidíte výsledky za gramatiku, slovíčka, konverzaci. Procenta přesněji vystihují dosažené výsledky. Je rozdíl, zda jednička je za 81% nebo 99%. Můžete tak motivovat žáky, kteří mají navíc, aby dosahovali svého maxima a nespokojili se „jen“ s jedničkou. Důležité je však dodat, že „známkování“ není tím primárním o co v naší škole jde. Hodnocení se vyvíjí také v průběhu docházky od smajlíků v první třídě po devátou, kde máme úrovně přísnější než na běžných školách.

A nese to ovoce?

Rozhodně. Naši žáci se dostávají na střední školy, na něž chtějí. V letošním roce byli na předních místech u přijímacích zkoušek na všech hradeckých gymnáziích. Jsme tak nejúspěšnější ZŠ v Hradci. Je to výsledek prostředí, v němž jsou podporováni, povzbuzováni a získávají sebevědomí, díky čemuž jsou schopni své znalosti „prodat“.

Nejen vaši, ale i žáci z jiných škol mají možnost pokračovat ve studiu na Sion High School. Jaké obory lze studovat na této střední škole?

Gymnázium a Pedagogické lyceum je možné u nás studovat se zaměřením všeobecným nebo sportovním. Pro zájemce o budoucí práci učitele v MŠ je tu obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Mnoho našich studentů pokračuje ve studiu nejen na všech českých VŠ, včetně lékařských fakult UK apod., ale také na vysokých školách v USA nebo Anglii.

Jaké jsou vaše největší úspěchy za dobu fungování škol Sion?

Největším úspěchem je pro nás každý jednotlivec, který se zde rozvinul v silnou osobnost, stal se smělejším a sebevědomějším a jde za svým snem. Pokud u nás zažíval školu bez strachu a stresu, díky tomu prožil šťastnější dětství, pak jsme spokojeni, neboť to je, co nás zajímá a je pro nás důležité.

Autor: Helena Pondělíčková
Foto: Zdeněk Puš

Další články

sponzorováno