09. 10. 2023

/

6 min. čtení

/

Quartier 29

09. 10. 2023

Filharmonie v novém kabátu

Vladimír Šrámek, nový ředitel Filharmonie Hradec Králové, v rozhovoru představuje, jak plánuje uplatnit své hudební zkušenosti a jakou roli v jeho životě hraje hudba. Odhaluje také svůj zájem o spolupráci s dalšími kulturními institucemi a jakými projekty chce přilákat nové posluchače.
Ve funkci jste vystřídal Václava Dernera, který filharmonii vedl 23 let. Cítíte z této nové role respekt?

To, co pan Derner vykonal pro instituci a pro orchestr, je skvělé a přistupuji k tomu s pokorou a respektem. Přijde mi samozřejmé navázat na jeho úsilí a instituci dále rozvíjet, jak po stránce funkční, tak po stránce umělecké. Pozici ředitele Filharmonie cítím jako veřejnou službu. Máme okolo stovky zaměstnanců, za které se cítím být odpovědný. Pracuji pro ně, pro Filharmonii a pro kulturu v Hradci Králové. Můj úkol je tuto funkci co nejlépe uchopit, navázat na to, co tady zanechal Václav Derner, maximálně to vytěžit a plynule pokračovat.

Jaké máte vize pro rozvoj repertoáru Filharmonie a pro spolupráci s umělci?

S určitou dávkou hrdosti mohu říci, že mezi jinými symfonickými orchestry má naše Filharmonie pověst tělesa s velmi širokým repertoárovým a žánrovým záběrem. Kromě klasického repertoáru, ke kterému se ještě vrátím, je náš orchestr schopen s jistotou odehrát také soudobá orchestrální díla, filmovou hudbu a máme za sebou i před sebou řadu crossoverových projektů, tedy takových, kde se zvuk a možnosti symfonického orchestru propojují s hudbou a „soundem“ jiných žánrů, jako je pop, rock, jazz, folk a další. Mou vizí je tento repertoárový záběr udržet a nadále podporovat. A pokud jde o klasický repertoár, který je takovým naším rodinným stříbrem, o které soustavně pečujeme, tak do jeho koncepce zásadním způsobem promlouvá tandem šéfdirigent – dramaturg. Kaspar Zehnder, náš šéfdirigent, se aktivně pohybuje na mezinárodní hudební scéně a Marek Hrubecký je dramaturgem s ohromným přehledem a citem, takže do jejich výběru skladeb se snažím zasahovat jen v opravdu nutných případech. Co se týká druhé části otázky, rád bych se věnoval projektům, které dají více prostoru mladým a začínajícím umělcům.

Jak plánujete uplatnit své hudební vzdělání a zkušenosti ve funkci ředitele?

Jako pro ředitele i pro mě osobně je nesmírně důležité zůstat v kontaktu s našimi hudebníky, a to je to, k čemu mi pomáhají mé zkušenosti aktivního muzikanta. Bez hudebního vzdělání, a především praktických zkušeností z oblasti obchodu bych zase nebyl schopen dobře dostát své manažerské roli, která je s funkcí ředitele neoddělitelně spojena. Ještě bych rád dodal, že hudební vzdělání nevnímám jako stav, kterého jsem nabyl absolvováním školy, ale jako nekončící proces a objevování.

Zamýšlíte zůstat aktivním hudebníkem?

Pokud se hudbě věnujete aktivně, přináší vám to daleko lepší pochopení pro to, co se v hudbě děje, bez ohledu na žánr, tříbíte si cit, sluch, dovedete pochopit, co hudebníci prožívají při vystupování, jak je důležitá příprava, zkrátka co vše obnáší život hudebníka. To mi samozřejmě pomáhá i v roli ředitele orchestru. Možná to někomu může připadat přehnané, ale pro mě je hudba zároveň zaměstnáním i koníčkem a věnovat se jí aktivně pro mě znamená dýchat oběma plícemi. Takže ano, hudbě se určitě plánuji nadále aktivně věnovat.

Máte zájem o spolupráci s dalšími kulturními institucemi?

Určitě. Zájem nejen že máme, ale spolupráci jsme už navázali například s Klicperovým divadlem, se kterým jsme pro tuto sezónu připravili program celé Oranžové abonentní řady. Jde o čtyři koncerty pro rodiny s dětmi, kterými budou mladé posluchače provázet právě herci Klicperova divadla. Za zmínku stojí také spolupráce s hospitálem Kuks nebo se Sudetskou filharmonií z našeho partnerského města Valbřich – tamní orchestr vystoupí v našem koncertním sále 8. října. Propojování s kulturními institucemi našeho města i regionu se chceme věnovat i nadále a dlouhodobější spolupráci plánujeme také s Univerzitou Hradec Králové.

Chystáte nějaké projekty, které by mohly přilákat nové publikum k Filharmonii?

V posledních letech pořádáme v letním období dva Open-air koncerty. Jeden na Malém náměstí, který pojímáme jako zakončení a poděkování za uplynulou sezónu, a druhý na náplavce Eliščina nábřeží, kterým chceme návštěvníky naopak pozvat k sezóně následující. Oba tyto koncerty jsou vždy hradeckým publikem velmi vřele přijaty a bohatě navštíveny, dokonce jsme za ten loňský srpnový koncert na náplavce získali hned dvojí ocenění, a to Hradeckou múzu a Událost roku 2022. Tyto koncerty ukazují, že klasická symfonická hudba velmi dobře obstojí i mimo tradiční prostředí, a věřím, že nové návštěvníky k nám do sálu skutečně lákají. V nich chceme určitě pokračovat. Letos jsme s klasickým repertoárem vystoupili na festivalu Rock for People a reakce rockového publika byly nadšené. Kromě toho se věnujeme různým crossoverovým projektům, vystupovali jsme například na turné s kapelou Lucie nebo s Jankem Ledeckým. V rámci předplatného dokonce nabízíme celou abonentní řadu crossoverových koncertů.

Autor: Helena Pondělíčková
Foto: archiv 

Další články

sponzorováno