26. 03. 2024

/

9 min. čtení

/

Quartier

26. 03. 2024

Skoro 1000 Kč měsíčně od státu? Ano!

Ve světě financí a investic jsou cesty k úspěchu stejně různorodé jako samotní finanční poradci. S Adamem Kaškou a Štěpánem Dvořákem, kteří působí převážně na východě Čech, jsme si povídali o jejich profesní vášni a hlavně o produktech, které můžou pomoci zabezpečit vaši finanční budoucnost.
Zajímaly vás finance vždy?

ŠD: Pro mě byly vždy finance atraktivním tématem. Už na základní škole jsem věděl, že se vydám tímto směrem, a proto jsem šel na obchodní akademii, Univerzitu Pardubice a posléze na Vysokou školu ekonomickou. I když jsem si nebyl úplně jistý výběrem konkrétního oboru, jelikož neměl v té době velkou prestiž, časem se ukázalo, že úspěch závisí spíše na individuálním nasazení než na oboru samotném.

AK: K financím jsem měl komplikovanější cestu. Po základní škole jsem se nejprve vydal na stavební průmyslovku, kde jsem si uvědomil, že to není správná volba. Brzy jsem ale pochopil, že moje budoucnost je ve financích. Pokračoval jsem vysokoškolským studiem se zaměřením na finanční management. Nyní se snažím přispět k pozitivnímu vývoji trhu finančního poradenství. Mým cílem je tuto práci dělat slušně a na profesionální úrovni.

Jak se pozná dobrý finanční poradce?

ŠD: Dobrého finančního poradce odhalím například podle investičních smluv. Pokud narazím na smlouvy s předplacenými vstupními poplatky v astronomických výších na desítky let dopředu, je to pro mě jasný signál, že takový poradce nemyslí na zájmy svého klienta. Přemrštěné poplatky znamenají, že klient bude několik let platit víc, než by měl. To je pro mě nepřijatelné. Kvalitní poradce by měl pečovat o své klienty dlouhodobě. Další ukazatel kvality je schopnost poradce analyzovat fondy. Nestačí jen diverzifikovat do několika fondů, pokud všechny investují do stejných aktiv. Dobrý poradce by měl umět vybrat opravdu rozmanité investiční možnosti. A samozřejmě, neustálé vzdělávání a zdokonalování se v oboru je nezbytné.

AK: To můžu doplnit. V roce 2020 jsem získal titul EFA, který v té době mělo v Čechách jen malé procento poradců. Přirovnal bych to k druhé vysoké škole zaměřené specificky na práci s klienty, včetně analýzy případových studií a obhajoby před komisí. Každý rok musím navíc získat určitý počet kreditů za následné vzdělání, nebo přednášky ve školách či firmách, abych si svůj profesní titul udržel. Štěpán si EFA udělal koncem minulého roku. Patříme tedy mezi 1 % VIP poradců, kteří tento titul mají.

ŠD: Je to paradox, že mnoho poradců mluví o profesionalitě a vzdělání, ale jen málokdo z nich se rozhodne pro EFA. Důvody mohou být různé, ale z mého pohledu je neochota investovat do vlastního vzdělání a rozvoje velkou chybou. Nechcete spolupracovat s někým, kdo se spokojí s vědomostmi získanými před deseti lety a od té doby se neposunul.

Co lze řešit s finančním poradcem?

AK: S finančním poradcem můžete řešit opravdu širokou škálu produktů. Důležité je najít takového, který dokáže komplexně pokrýt všechny vaše potřeby. V naší praxi se snažíme o komplexní přístup, kdy všechny produkty rodinných financí navzájem souvisí a doplňují se. Bez znalosti celkové finanční situace klienta, jeho rezerv a výdajů nemůžeme správně navrhnout investiční plán nebo rozhodnout o potřebnosti životního pojištění. Na rozdíl od poradců specializujících se pouze na jeden typ produktů, jako jsou pojistky, my zjišťujeme komplexní finanční stav a potřeby klienta. Díky tomu není nutné, aby klient řešil další finanční záležitosti jinde, například v bance.

ŠD: Já ještě doplním výčtem konkrétních produktů: hypoteční úvěry, životní a majetkové pojistky, investice.

Kdy je ten správný čas začít investovat?

ŠD: Klientům vždy říkám, že správný čas začít investovat je co nejdříve, klidně už v osmnácti letech. Spoustu mladých lidí, kteří mají brigádu, si již odkládá peníze stranou, což je skvělý první krok. Důležité je začít v momentě, kdy máte finanční zázemí a začínáte plánovat, včetně vytvoření likvidní rezervy pro krátkodobé potřeby. Čím dříve začnete, tím lépe.

AK: Lidé často dělají chybu, když investují do dlouhodobých cílů prostřednictvím krátkodobých finančních produktů, jako je stavební spoření. Je důležité přestat používat krátkodobé produkty pro dlouhodobé investice. Ani spořicí účty nejsou efektivním způsobem investování. My klientům radíme rozdělit jejich finance podle pravidla 50-30-20: 50 % příjmů by mělo pokrývat nezbytné výdaje, 30 % by mělo jít na zábavu a koníčky, a 20 % by mělo být věnováno investicím pro budoucí zhodnocení.

Jedním z nejčastějších cílů investování je zabezpečit se na důchodový věk. Jaké jsou aktuální možnosti?

ŠD: Od 1. ledna je k dispozici dlouhodobý investiční produkt (DIP), který je novinkou pro investory, kteří hledají alternativy k penzijním fondům. DIP nabízí daňové zvýhodnění, kde nejefektivnější úložka 4000 Kč měsíčně (48 000 Kč ročně) mi přinese okamžitou daňovou úsporu 15 %, tedy 7 200 Kč ročně. Tento produkt je ideální pro zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Zároveň si zaměstnanci mohou na tento produkt vyjednat příspěvek zaměstnavatele až 50 000 Kč ročně, které jsou osvobozeny od daně z příjmu.

AK: DIP lze považovat za revoluci v přístupu státu k investicím. Na rozdíl od tradičního penzijního spoření, které nabízí tradičně pouze 3 předem nastavené investiční strategie (konzervativní, vyvážená, dynamická), DIP umožňuje obrovské spektrum výběru, kam si peníze odkládat od nízkonákladových (ETF), dividendové akcie nebo nemovitostní, či dluhopisové fondy. Podmínka je jasná a jednoduchá – produkt, který si zařadím u investiční společnosti do režimu DIP, musím mít pro splnění podmínek daňové odečitatelnosti minimálně 10 let založený a výběr provést nejdříve v 60 letech. Je to tak super příležitost pro klienty ve věku 45-50 let, kteří mají horizont v dohledné době, nebo pro mladé, kteří využijí efekt složeného úročení.

ŠD: Taky bych rád zmínil doplňkové penzijní spoření (DPS), které je podporované státem. Od 1. července stát nabízí příspěvek až 340 Kč měsíčně pro ty, kteří si nastaví příspěvek 1700 Kč měsíčně, na vyšší částku nedoporučujeme nastavovat už kvůli poplatku penzijních společností 15 % z výnosu. Pokud tedy vezmeme modelového klienta, který si bude odkládat 1700 měs. v „penzijku“ a 4000 v „DIPu“, tak získá od státu nazpět 11 280 Kč, tedy necelou tisícovku měsíčně. Rádi s kolegou pomůžeme s výběrem.

Jak důležitá je diverzifikace portfolia?

ŠD: Za mě je zásadní. Je nezbytné rozložit investice mezi různé segmenty, jako jsou akcie a dluhopisy, a také geograficky. Neměli bychom se omezovat pouze na evropské trhy, ale zaměřit se i na Ameriku nebo Asii. Dalším krokem je sektorová diverzifikace, což znamená rozložení investic mezi různá odvětví, například farmacii nebo zbrojní průmysl. Nezapomínám ani na měnovou diverzifikaci, kde cílím na to, aby byla velká část fondů v eurech a případně amerických dolarech.

AK: Ano, musí tam být celý svět. Například v tuhle dobu je neméně výhodné přikupovat americké akcie.

Jak se svými financemi a investicemi nakládáte vy?

ŠD: Můj osobní přístup k financím a investicím odráží to, co radím našim klientům. Diverzifikuji, nakupuji podílové fondy i konkrétní akcie. Investování mě baví a zajímám se o to. Kromě toho investuji do hodnotových akcií, které jsou dostupné i přes fondy. Moje portfolio zahrnuje také investice do kryptoměn, nemovitostí a jsem fanouškem investičních bytů. Další zálibou je malá vodní elektrárna.

AK: Já to mám podobně. Říkáme si se Štěpánem, že jsme v českém finančním prostředí poměrně vzácní, protože praktikujeme to, co radíme (smích). Viz nízkonákladová portfolia, podílové fondy, investiční nemovitosti. Dokonce mám i maličko ve zlatě, přestože toho nejsem takový zastánce.

Helena Pondělíčková
foto: Ondřej Šlambora

Další články

sponzorováno